Hypergene lanserar ny version av beslutsstöd

Nu lanseras Hypergene 15-2, den senaste versionen av Hypergenes beslutsstöd som riktar sig till både företag och offentlig sektor. Bland nyheterna märks utvecklade funktioner för att få effekt av målstyrningen samt funktioner för effektivare analys.

Hypergene utvecklar och levererar ett sammanhållet beslutsstöd för ekonomi- och verksamhetsstyrning. I produkten gör beslutsfattare sina strategiska planer operativa, arbetar med budget och prognos, samt följer upp verksamheten genom avancerad analys och flexibla rapporteringsmöjligheter. Samtliga funktioner vilar på Hypergenes BI-plattform.

Utökade möjligheter med målstyrningen

I och med lanseringen av version 15-2 tar vi stora steg inom det område som brukar benämnas ”målstyrning”. Vi vill med vår produkt tydliggöra kopplingen mellan planering, mål och aktiviteter, något som många organisationer misslyckas med vilket får till konsekvens att de riskerar att medarbetarna varken förstår eller har tillgång till den strategiska planen eller de övergripande målen. Detta är något vi vill förändra i grunden.

Bland nyheterna i 15-2 märks därför ett flertal funktioner för att öka transparensen i affärs- och verksamhetsplanerna samt för att säkerställa att användarna har tillgång till rätt material och underlag i alla delar av processen. För att målstyrningen ska ge full effekt är det viktigt att enkelt kunna se vilka aktiviteter organisationen företar sig för att gå mot de uppsatta målen, samt vilken effekt dessa aktiviteter får för måluppfyllelsen.

Ett stort fokus under arbetet med 15-2 har också legat på att förenkla för administratörer och användare så att dessa själva enkelt ska kunna skapa, spara och publicera egna visningar och uppföljningsrapporter. Vi har också gjort det möjligt att till alla delar av planen, samt i alla delar av processen bifoga länkar, bilder och dokument. För att ge full effekt ska ett beslutsstöd bidra till kommunikation, inte bara information.

Användbarhet och analys

Ett lyckat beslutsstöd är ett beslutsstöd som når långt ut i organisationen och får ett högt användande, och som alltid har vi därför lagt stor vikt vid användbarhet och upplevelse. Intuitiva gränssnitt, god prestanda och en attraktiv och tydlig design är några punkter som kännetecknar vår produkt och våra lösningar. Med release 15-2 tar vi ytterligare kliv inom området och ser samtidigt till att tillföra nya funktioner, bland annat kopplat till processtöd, analys och rapportering. Bland funktionerna återfinns t.ex. ett utökat stöd för påminnelsehantering, nya urvalsfunktioner samt en helt ny export- och utskriftsmotor.

”Den nya versionen har utvecklats i nära samarbete med kunderna. Marknaden och våra kunders behov utvecklas och vi måste vara den som står redo när nya behov uppstår. Därför involverar vi alltid kunderna i produktutvecklingen, det är så vi säkerställer att våra uppdateringar gör snabb skillnad”, säger Bengt Rahm, produktchef på Hypergene