Rättsmedicinalverket väljer beslutsstöd från Hypergene

Efter en upphandling har Rättsmedicinalverket valt Hypergene för sin verksamhetsstyrning. Systemet ska vara ett stöd för chefer och medarbetare i deras arbete med att styra, följa upp och utveckla verksamheten. Systemet ska dessutom göra det enklare för ansvariga att få tillgång till bra besluts- och planeringsunderlag.

”Vi kommer från en vardag där ekonomi-, personal- och verksamhetsstatistik tas fram på flera olika ställen. Att arbeta med budget, planering och t.ex. ärendestatus har dessutom varit beroende av word och excel, vilket inte blir ett effektivt sätt att arbeta. Med Hypergene får vi ett beslutsstödssystem där vi kan genomföra analys, budget och verksamhetsplanering. Resultatet blir en sammanhållen bild av ekonomi- och verksamhetsplanering, samt helt nya möjligheter till uppföljning”, säger Johan Karlsson, ekonomichef på Rättsmedicinalverket.

”Vi är mycket glada över att få Rättsmedicinalverket som kund. Det bekräftar också önskemålen från svenska myndigheter att arbeta mer effektivt med planering, uppföljning och analys. Av det skälet har vi utvecklat en paketerad myndighetslösning som svarar mot deras behov. Över tiden vill vi bidra till att effektivisera och digitalisera det offentliga Sverige”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.

Rättsmedicinalverket är en statlig förvaltningsmyndighet för rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik med över 450 anställda. Verksamheten bedrivs vid nio avdelningar runt om i landet och är en viktig del av rättsväsendet. Avtalsperioden är 4 år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Avropet har gjorts på Kammarkollegiets ramavtal för Programvaror och tjänster 2014.