Handel och distribution

Företag inom handel och distribution lever på en marknad där kraven på effektivitet är hög. Din vardag präglas dessutom ofta av en stor mängd information, systemlösningar för många olika verksamhetsområden och inte sällan komplexa bolagsstrukturer.

Handel O Distribution

Här kan rätt systemstöd erbjuda förutsättningar för ökad effektivitet liksom mer tid för beslutsfattare att lägga tid på mer värdeskapande aktiviteter.

När du navigerar mot din organisations mål i en föränderlig omvärld måste beslutsfattandet ske snabbt, exakt och decentraliserat. Planeringen måste vara agil, sammankopplad och dynamisk för att optimera resurserna.

Det verktyget som hjälper dig i detta måste kunna säkerställa integrerad och effektiv prestationshantering, ge stöd till agil planering, rapporter och insikter kring affären.

  • Snabb och exakt planering och analys - spåra prestanda, mål, skapa scenarios och informera och ge råd till ledningsgruppen.
  • Data i en form som vägleder dig. Som skapar värde och ger dig affärskritisk information och insikter.
  • Dynamiska planeringsprocesser och drivar-baserade modeller för att fånga information snabbt och enkelt.
  • Förmågan att snabbt spåra avvikelser för att kunna planera för det oväntade med hjälp av scenarioanalys.
  • Hjälpa beslutsfattare förstå och tyda trender, avvikelser och ge råd kring beslut.
  • Möjligheten att analysera ad hoc, lägga till nya dataströmmar och analyskällor och kunna dela rapporter.
  • Ett system som är lättanvänt och flexibelt.

Hypergene har idag flera kunder inom handel och distribution, däribland Martin & Servera och Granngården.

Kundcase