Handel och distribution

Företag inom handel och distribution lever på en marknad där kraven på effektivitet är hög. Deras vardag präglas dessutom ofta av en stor mängd information, systemlösningar för många olika verksamhetsområden och inte sällan komplexa bolagsstrukturer.

Hypergene lösning

Här kan rätt systemstöd erbjuda förutsättningar för ökad effektivitet liksom mer tid för beslutsfattare att lägga tid på mer värdeskapande aktiviteter.

Hypergene har idag flera kunder inom handel och distribution, däribland Martin & Servera och Granngården.