Expertens uppmaning: Osäker framtid förutsätter ett nytt ledarskap

Det låter som en klyscha, men faktum är att förändringstakten aldrig varit högre. Och när ny teknik omkullkastar branscher och globala kriser utmanar alltifrån leveranskedjor till hela ekonomier ökar behovet av ett nytt, annorlunda ledarskap. I ett avsnitt av vår podcast Konkurrenskraft pratade vi med den amerikanska futuristen och författaren Nancy Giordano om hur dagens ledare kan navigera sina organisationer bättre.

Nancy Giordan Hypergene

Giordano konstaterar att vi just nu befinner oss i ett avgörande skede inom många aspekter av samhället - från utbildning och sjukvård till livsmedelsförsörjning och hållbara energilösningar. "Det här är helt enkelt ett fantastiskt tillfälle att få leva och dessutom få vara med och bygga upp det som händer härnäst", säger hon. I stället för att reagera med oro på förändringar uppmanar Giordano ledare att vara med i skapandet av framtiden.

Leadering – ett nytt ledarskapsperspektiv

Det arbetet börjar med ett "ledande" tankesätt, eller ”leadering” som hon kallar det. Leadering, förklarar Giordano, innebär att man går bort från gamla tiders stela, hierarkiska ledarskapsmodeller som handlar om effektivitet och kortsiktiga vinster.

I stället bör man anta ett förhållningssätt som bygger på anpassningsförmåga, inkludering och positiva visioner av framtiden. Dagens ledare måste släppa taget om manualer och best practice för att kunna ta sig an nya förutsättningar.

Inspirera ”byggare” snarare än ”kritiker”

Det finns mycket man kan göra för att påskynda förändringen. Det kan till exempel handla om att ändra språkbruk för att inspirera ”byggare” snarare än ”kritiker”, alltså att stimulera medarbetarnas konstruktiva och problemlösande sidor snarare än tvärtom, och att måla positiva framtidsbilder av vart organisationen ska.

Internt kan även initiativ som att gå över till fyra dagars arbetsvecka signalera att ledarna bryr sig om medarbetarnas välbefinnande och inte bara produktivitet. Som Giordano betonar kommer beslut som gynnar alla intressenter, inte bara aktieägarna, att vara det som definierar ett framgångsrikt ledarskap framöver.

AI och algoritmiskt tänkande som framtidsstrategi

Förändringstakten gör också att ledare måste öka sin AI-kunskap och integrera ett ”algoritmiskt tänkande” i sina organisationer, det vill säga arbeta än mer datadrivet i alla delar av verksamheten, snarare än att bara tillämpa det på isolerade uppgifter eller processer.

Detta kommer kräva att man hanterar oro och osäkerhet kring AI samtidigt som man använder tekniken för att skapa nya lösningar. Giordano nämner Microsoft som ett exempel på en organisation som på ett genomtänkt och etiskt sätt använder AI.

Vem är Nancy Giordano?

Giordanos egen karriär är ett exempel på det laterala tänkande som hon förespråkar. Med grund i varumärkesvärlden ledde hennes fascination för utveckling och framtid till att hon grundade konsultföretaget PlayBig Inc. för att hjälpa stora företag att förändras.

Frustrationen över mångas trögrörlighet, trots de uppenbara behoven av snabba förändringar, ledde till att hon också började fokusera på AI-startups. Hon var bland annat med och skapade en konferens om AI, robotteknik, 3D-printing och annan exponentiell teknik för att visa ledare vad som var möjligt.

I poddsamtalet medger Giordano att frustration varit en stark och viktig drivkraft för henne, från att grunda PlayBig Inc. till många av hennes andra stora satsningar. Till grund för hennes bok "Leadering" låg det hon kallar en optimistisk frustration, och i boken visar hon hur ledare kan tänka stort för att komma längre och skapa mer värden.

Hennes budskap är att de ledare som redan idag kan använda nya system och tankesätt för att skapa värde för samhället, kommer vara de vi vänder oss till i framtiden.

Vill du lyssna på hela avsnittet med Nancy Giordano så hittar du det här. Hennes perspektiv på framtiden och ledarskap är inte bara tankeväckande utan också konkret och praktiskt tillämpbart.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: