Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Att lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 kräver i regel en tydlig struktur och ett synligt ansvar ute i verksamheterna. Många organisationer efterfrågar möjligheter att dra nytta av digitalisering inom just detta område och här kan Hypergene vara till stor hjälp.

I verktyget får du hjälp av smarta funktioner som exempelvis årshjul, planer, riskanalys, åtgärder, verksamhetsrapportering och integration mot processkartor.

I den här videon på 13 minuter går vi igenom bakgrunden till SOSFS 2011:9, en sammanfattning av ett införande i tre övergripande steg och en praktisk demonstration av funktioner och nytta.