Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

SOSFS_edited.jpg

Att lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 kräver i regel en tydlig struktur och ett synligt ansvar ute i verksamheterna. Många organisationer efterfrågar möjligheter att dra nytta av digitalisering inom just detta område och här kan Hypergene vara till stor hjälp.

I verktyget får du hjälp av smarta funktioner som exempelvis årshjul, planer, riskanalys, åtgärder, verksamhetsrapportering och integration mot processkartor.

I den här videon på drygt 10 minuter går vi igenom bakgrunden till SOSFS 2011:9. Vi sammanfattar ett införande i tre övergripande steg och avslutar med en praktisk demonstration av funktioner och nytta.
Peter Andersson Hypergene

Peter Andersson

VD

+46 (0)739 78 81 59 Mejla Peter