Liseberg vässar styrningen med Hypergene

Förutsättningarna för Liseberg att planera, styra och följa verksamheten är en utmaning – till exempel har budget- och prognosprocesserna gjorts i hundratals Excel-filer. Allt detta underlättas nu genom att införa en systemlösning från Hypergene.

Liseberg har en omfattande verksamhet. Totalt handlar det 3,2 miljoner gäster, 40 åk- och upplevelseattraktioner, spel och lyckohjul, musikscener, dansbana och ett stort antal restauranger och serveringar liksom hotell, vandrarhem, stugby och camping. Förutsättningarna att planera, styra och följa verksamheten är en utmaning – till exempel har budget- och prognosprocesserna gjorts i hundratals Excel-filer. Allt detta underlättas nu genom att införa en systemlösning från Hypergene.

”Genom valet av Hypergene ska vi ge chefer och controllers en snabbare, enklare och mer effektiv vardag. Information och nyckeltal kvalitetssäkras och görs mer tillgängligt och begripligt än tidigare. Sammanställning och analys underlättas, liksom möjligheterna att göra jämförelser över tid och mellan verksamheter. Sammantaget ser vi nu möjligheter att bli både effektivare och bättre med en ny lösning på plats”, säger Erik Mölne, ekonomichef på Liseberg AB.

”Att få Liseberg som kund är kul av många skäl. Dels har det varit en institution i Göteborg och Sverige sedan 1923 som vi nu är väldigt stolta över att få bistå framåt. Dels är det en rolig fortsättning av att vi har Göteborgs Stad som kund sedan tidigare”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.

Förutom stöd för analys, budget och prognos innebär valet av Hypergene möjlighet för Liseberg att arbeta med målstyrning i samma verktyg. Liseberg har cirka 400 årsanställda medarbetare och 2300 säsongsanställda medarbetare. Bolaget omsätter årligen cirka 1,1 miljarder kronor.