5 punkter för långsiktigt värdeskapande

Hur ledare skapar långsiktigt värde är en stor fråga, som ofta leder till ett långt svar. Vi har sammanställt fem korta punkter från intressanta undersökningar. Temat är: Vad gör de mest framgångsrika cheferna och styrelserna rätt?

långsiktigt värde glad chef

Undersökningar och analyser från FCLTGlobal och McKinsey visar att chefer och styrelser som bland annat tänker långsiktigt och inkluderar intressenter når mer framgång än de som inte gör det. Här följer en kort lista på de viktigaste slutsatserna:

5 åtgärder som skapar långsiktigt värde

1. Investera i stora och ibland riskfyllda initiativ för att nå en topposition.
Punkten kan tyckas vag. Men här ryms de stora kliven; insatserna och besluten som leder till förändring på riktigt. Det kan betyda produktinnovation, marknadsföring, försäljning eller att fortbilda (utveckla) din personal. Poängen är att ingen tar sig till toppen utan att satsa.

2. Bygg en portfölj med strategiska initiativ som ger rätt avkastning.
Det är inte alla investeringar som ger mer intäkter än vad de kostade. Men totalt sett behöver du ha en portfölj av strategiska initiativ som ger rätt avkastning. Därför behöver du kunna följa upp dina projekt ekonomiskt och dra rätt slutsatser.

3. Allokerar kapital och personal dynamiskt (genom avyttringar om det behövs) till de initiativ, intäktsströmmar och affärsområden som genererar mest värde.
Du behöver vara snabbfotad, både vad gäller budget och personal – inte minst för att stödja punkterna 1 och 2. Vilka talanger behöver flyttas? Behöver du skala upp eller ned personal? Vilka kompetenser saknas? Var kan du köpa eller anställa dessa? Behöver du skala upp eller ned budget och i så fall var?

4. Skapa inte bara värde för aktieägarna, skapa också värde för anställda, kunder och andra intressenter.
Det här må vara en självklarhet för många, men är ett tankesätt som fortfarande vinner ny mark. Inte minst påverkar FN:s 17 globala hållbarhetsmål, medarbetarnas engagemang och marknadens krav den utveckling vi ser.

Framgångsrika ledarna har insett att investerare får ut maximalt värde när fokus ligger på kunden och de anställda. (Intressant fortsatt läsning kring; “intressentkapitalism”.)

5. Motstå frestelsen att agera för tillfälliga och kortsiktiga intäktstoppar.
Kvartalsekonomin leder ofta till pressen att leverera kortsiktiga vinster. Det kan också leda till att ledningen förlorar greppet om den strategiska planeringen och i förlängningen att organisationen tappar styrfart mot de långsiktiga målen.

Se därför till att de kortsiktiga investeringarna inte stjäl budgetandelar ifrån de långsiktiga, och var försiktig med att skära för mycket i kostnaderna, om de slår undan benen för strategiska satsningar.

Rätt förutsättningar för att nå era mål

Undersökningar från McKinsey’s Strategy och Corporate Finance Practice visar på vikten av modiga beslut. För det krävs rätt förutsättningar för beslut, planering och löpande uppföljning. Och då blir frågan om digitalisering för strategisk styrning, effektivare budgetarbete och beslutsunderlag viktigare.

Upplever du att ni idag inte är så effektiva som ni vill vara? Lyssna gärna på Hypergenes podd om verksamhetsstyrning och ledarskap eller ta en titt på våra fokusbranscher och se om vi har en branschlösning som passar dig eller ta en titt på en 10 minuters videodemo genom att fylla i formuläret nedan.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: