E.ON Sverige väljer Hypergene för effektivare budget och prognos

Efter att en utvärdering av olika aktörer på marknaden har E.ON Sverige valt Hypergene som systemlösning för sin finansiella planering och uppföljning. Den nya lösningen ska bidra till bättre förutsättningar inom såväl budget och prognos som effektiv uppföljning och rapportering.

”Vi valde Hypergene för att fortsätta vår digitaliseringsresa inom finans. Detta kommer hjälpa oss i vårt arbete att effektivisera budget och prognos och därigenom skapa en ännu mer attraktiv arbetsplats", säger Mirko Kallweit som är head of business controlling and risk på E.ON Sverige.

Initialt implementeras en lösning med grundfunktionalitet för de finansiella planeringsprocesserna, inklusive integrationer till underliggande affärs- och källsystem.

”Vi ser en stark utveckling av behoven inom energisektorn. Generellt sett kännetecknas energibolag av betydande investeringar, krav på hållbara energilösningar och initiativ för att möta kraven från samhället och öka konkurrenskraften. Då ökar också behoven att kunna planera, analysera och rapportera i verksamheten. Vi är oerhört glada över att E.ON valt Hypergene och ser fram emot att bidra i deras fortsatta utveckling”, säger Urban Bucht som är VD på Hypergene.

E.ON Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen jobbar runt 70 000 personer i 15 länder. I Sverige levereras el, värme och energilösningar till cirka 1 miljon privat- och företagskunder. På E.ON Sverige jobbar cirka 2 100 medarbetare.