Hypergene tar viktig affär i Norge

Nyhet: 2017-09-06

I samarbete med den norska partnern Arribatec har techbolaget Hypergene fått sin första norska kund i Högskolan i Oslo och Akershus. Högskolan är Norges största med över 20 000 studenter och 2 100 anställda.

Högskolan i Oslo och Akershus väljer Hypergene som helhetslösning för analys och rapportering – liksom i nästa steg för sin målstyrning, långtidsbudget, riskhantering och projektstyrning. Valet sker efter en jämförelse med globala och lokala mjukvaruföretag inom beslutsstöd och verksamhetsstyrning. I jämförelsen vann Hypergene med god marginal, både i den viktade utvärderingen och i en rak bedömning inom olika utvärderingskriterier.

”Digitalisering av vår verksamhetsstyrning är en prioriterad utvecklingsprocess och en del av arbetet i högskolans nya strategi, Strategi 2024. Vi har dessutom ett behov av att bättre kunna planera för hur vi ska nå och följa upp våra mål, både på ledningsnivå och i olika delar av verksamheten. Vi är därför väldigt glada över att börja använda Hypergene som visade sig vara det klart bästa alternativet i utvärderingen”, säger Tore Hansen, direktør for organisasjon og verksamhetsstyrning på Högskolan i Oslo och Akershus.

”Vi är oerhört glada över avtalet med Högskolan i Oslo och Akershus. Genom upphandlingen har vi nu jämförts med andra aktörer på den norska marknaden och visat att vi är en mycket konkurrenskraftig lösning. Avtalet är dessutom en milstolpe i samarbetet med vår norska partner Arribatec som nu kan fortsätta göra spännande affärer med oss i ryggen. Arribatec har sett till att affären kommit på plats och ska nu också bidra i leveransen av lösningen”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.

Lösningen beräknas vara på plats i januari och kommer då att ha ca 200-300 användare. Därefter fattas beslut om kommande steg i digitaliseringen av verksamhetsstyrningen inom Högskolan med fortsatt införande till ca 500-800 användare totalt.