Hypergene och Fujitsu levererar beslutsstöd till Stockholms läns landsting

Hypergene och Fujitsu ska leverera en helhetslösning för beslutsstöd till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, inom Stockholms läns landsting. Lösningen ska bidra till att förenkla och effektivisera verksamhetsstyrningen.

”Vi ska bidra till att förenkla arbetet med styrning, planering, uppföljning och analys.”, säger Per Hidenius som är VD på Hypergene.

I nuläget används Excel-filer för stöd och rapportering vilket kräver stora manuella insatser. Samma information måste redovisas flera gånger och matas in i olika system. Sammantaget finns behov av att förenkla jämförelser, uppföljningar och analyser.

”Med hjälp av Hypergene ska ett antal processer underlättas och effektiviseras. Vi är mycket glada över att få bidra till utvecklingen av HSF:s verksamhetsstyrning. Dessutom är det oerhört hedrande att få börja arbeta med Stockholms läns landsting”, säger Per Hidenius.

Avtalet tecknas mellan Fujitsu och HSF med Hypergene som ensam leverantör av produkt och support samt tjänster för installation, konfiguration och anpassning. Avtalet gäller i tre år med rätt till förlängning. De affärsmässiga villkoren i avtalet gäller för samtliga förvaltningar inom Stockholms läns landsting.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att invånare i Stockholms län har tillgång till en bra och säker hälso- och sjukvård samt tandvård. Budgeten för 2015 omfattar närmare 52 miljarder kronor och antal anställda är cirka 700.