PwC Sverige ingår samarbete om riskanalys med Hypergene

Nyhet: 2020-03-19

Som ett led i att digitalisera och öka värdet av sin tjänst Riskanalys har PwC Sverige ingått ett samarbete med techbolaget Hypergene. Samarbetet bygger på en standardiserad tjänst för små- och medelstora ägarledda företag från PwC Sverige i kombination med ett molnbaserat verktyg från Hypergene.

Genom Hypergene kan PwC Sverige nu erbjuda ett molnbaserat verktyg där de och deras kunder gemensamt gör den företagsövergripande riskanalysen. I processen identifieras och skattas riskerna för att därefter kunna arbeta proaktivt med riskanalys och riskhantering.

”Alla företag har affärsrisker som behöver hanteras på ett effektivt och strategiskt sätt. Men det är inte enkelt att hålla sig uppdaterad kring vilka risker bolaget står inför. Därför har vår tjänst Riskanalys länge varit en viktig del i vårt kunderbjudande. När vi nu med Hypergene kan effektivisera, tydliggöra och operationalisera processen genom en säker och molnbaserad produkt ökar värdet i vårt erbjudande avsevärt”, säger Gey Widengren, partner på PwC Sverige.

I samarbete med PwC Sverige har Hypergene utvecklat en fristående produkt för riskanalys som kunderna använder i arbetet. I processen ingår att identifiera risker via frågeenkät, att skatta riskerna utifrån sannolikhet och påverkan, analysera och visualisera riskexponeringen samt koppla aktiviteter till riskerna på ett sätt som går att följa upp löpande över tiden.

”Vi är oerhört glada över samarbetet med PwC och ser stor potential i deras erbjudande kring riskanalys. Genom vår molntjänst hoppas vi skapa ännu större värde för PwC:s kunder som framöver kommer kunna arbeta än mer effektivt med sina risker” , säger Per Hidenius, VD på Hypergene.