Imtech Nordic utökar beslutsstödet från Hypergene

Efter en omfattande utvärdering har Imtech Nordic valt att utöka användandet av Hypergene till hela den nordiska verksamheten. Tidigare användes Hypergene i ett av koncernens affärsområden. Affären omfattar alla Hypergenes moduler inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och innebär inledningsvis 280 användare. I utvärderingen ställdes Hypergene mot såväl nischade aktörer som globala leverantörer av beslutsstöd.

”Vi ställde höga krav på alla leverantörer som utvärderades. Bland annat fick de utveckla varsin demo av hur deras produkt skulle hantera inköpsanalyser, nyckeltalsuppföljningar, resultatanalyser och budget. Allt baserat på data från vår verksamhet. Hypergene vann på enkelhet och användbarhet men också på att systemet visade sig vara enkelt att administrera och förvalta, säger Patrik Sjölund, CFO på Imtech Nordic AB.
 
Imtech omsätter ca 5 miljarder Euro, är börsnoterat i Amsterdam och har totalt cirka 26 000 anställda inom koncernen. Imtechs verksamhet i Sverige, Norge och Finland ingår i Imtech Norden. 

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban