Våra partners

För Hypergene är partnerskap en viktig del av hur vi arbetar med kunder inom olika segment och geografiska marknader. Vi har partners inom både privat och offentlig sektor, för olika branscher och avseende både hela vår lösning och valda delar. Vissa partners fokuserar främst på försäljningen av Hypergene, andra tar ansvar för hela leveransen och kundrelationen. Oavsett inriktning är våra partners strategiskt mycket viktiga.

Hypergene Partners

Idag samarbetar vi bland annat med följande bolag

AAROs logo
AARO är en global systemleverantör inom produkter och tjänster inom koncernrapportering. AARO har kunder i drygt 140 länder med ca 15 000 användare. I vårt samarbete levererar Hypergene och AARO tillsammans en integrerad lösning för strategisk planering, budget och prognos - AARO Planning.


Arribatec är en global system- och tjänsteleverantör som levererar affärskritiska IT-lösningar. De integrerar ”best of breed-applikationer", egna produkter och lösningar som stödjer kundernas verksamhetsutveckling genom att skapa effektiva och digitaliserade affärsprocesser.

Partnerskapet mellan Arribatec och Hypergene har ett fokus på den norska marknaden där Arribatec säljer och implementerar Hypergene till både offentlig och privat sektor.

ProgressLEAD är ett managementkonsultföretag som erbjuder tjänster inom projektledning, förändringsledning och affärsutveckling. ProgressLEAD har framgångsrikt levererat stora värden inom projektledning till kunder sedan 2010.

Partnerskapet fokuserar på projektledningsdelen av Hypergenes produktportfölj. Fokus är den svenska marknaden.