Hypergene prisas för kompetens- och medarbetarutveckling

Nyhet: 2018-03-16

När Competensumpriset delades ut för sjätte året i rad vann Hypergene. Priset delas ut en gång om året, till ett företag i Skåne som anses vara en förebild i sitt arbete med att skapa välmående och konkurrenskraftiga organisationer.

En utdrag ur motiveringen lyder: ”Med kompetens ständigt på ledningsgruppens agenda har Hypergene lyckats med konststycket att under kraftig expansion på flera orter, behålla medarbetare och kultur i en bransch där kompetensbrist råder”. 

”Vi är väldigt glada och stolta över utmärkelsen. Samtidigt är vi ödmjuka och ser att priset förpliktigar i vår fortsatta resa. Vi ett tillväxtbolag i en bransch där kompetens är färskvara och kundernas förväntningar höga. Därför ska vi göra ännu mer för att bibehålla en kultur av hjälpsamhet och kunskapsdelning, likaväl som att öka graden av träning och utbildning”, säger Lisa Holmén, leveranschef på Hypergene.

Företaget Competensum, som delar ut priset, arbetar med kompetensutveckling till privata och offentliga organisationer.