Teknisk plattform

Hypergenes funktioner använder sig av en gemensam och kraftfull grundplattform som är själva kärnan i produkten. Med den i ryggen kan kundernas planering, uppföljning och analys förenklas och effektiviseras.

Man som arbetar på dator med teknisk plattform

Centralt i kärnan är den mycket effektiva modellen för datalagring, liksom funktioner för att enkelt integrera med olika datakällor och verksamhetssystem. Där hittar man även den logik- och beräkningsmotor som gör Hypergene till en mycket flexibel och förvaltningsbar produkt.

Även arbetsflödesmotorn hör till grundplattformen. Den gör att processer och uppgifter kan planeras, administreras, genomföras och övervakas. Typiska områden där arbetsflödesmotorn har en central roll är exempelvis budgetprocesser, periodiska rapporter samt arbetet med affärsplanering och målstyrning.

En viktig del är dessutom de rollbaserade portalerna som möjliggör att rätt information presenteras för rätt person för att underlätta rätt analys och beslut.

Hypergenes tekniska plattform erbjuder en rad möjligheter:

Integrationer och ekosystem

 • Hypergene erbjuder färdiga integrationer med ett växande antal källsystem som används i många olika branscher.
 • Hypergene kan användas som en komplett helhetslösning men erbjuder också en flexibilitet där du kan välja vilka delar du vill använda och genom sömlösa integrationer kan komplettera och öka värdet på befintliga BI-verktyg som t.ex. Power BI eller Qlik.
 • Använd OpenID Connect för att integrera med din egen identitetsleverantör för att stödja MFA eller andra autentiseringsmetoder.
 • Använd REST API:er för att exportera data och automatisera processer mellan dina olika IT-system.
 • Avancerade ETL-flöden hanteras genom Hypergenes integrationsplattform där data behandlas effektivt och säkert. Genom att använda Hypergenes integrationsplattform kan data extraheras och transformeras från vilken källa som helst, oavsett om den finns lokalt eller i molnet.

Performance by design

 • Hypergenes molnlösning kan skalas upp för att enkelt hantera valfritt antal användare.
 • Våra experter kan tillhandahålla skräddarsydda rapporter som mycket effektivt distribuerar och visualiserar obegränsade mängder data.

Säkerhet

 • Hypergene prioriterar säkerhet hela vägen; från idé och utveckling till implementering och förvaltning.
 • Alla tredjepartskomponenter genomgår sårbarhetsanalyser.
 • Alla molnkunder patchas omgående när en förhöjd risk identifieras.
 • Både manuella och automatiska penetrationstester utförd regelbundet av extern part.
 • Hypergene är certifierad enligt ISO27001 (Information Security Management)
 • Vår infrastrukturleverantör är certifierad enligt ISO27001 och ISO22301 (Business Continuity Management)
 • Administrationen av kundernas datamiljöer är begränsad till personal som ansvarar för den specifika kundlösningen.

Enkel implementering

 • Då Hypergene är webbaserat behövs inga implementeringar av lokala klienter. Den senaste installerade versionen av Hypergene är alltid tillgänglig med en webbläsare och redo att användas direkt.
 • Inga nedladdningar krävs.

Effektivt supportteam

 • Hypergene har ett dedikerat och mycket skickligt supportteam som hanterar kundärenden snabbt och effektivt. Över 90 procent av alla ärenden löses utan eskalering. 99 procent av alla ärenden löses inom en arbetsdag.
 • Alla system övervakas kontinuerligt och larmar omedelbart när problem upptäcks. I de flesta fall löses problem innan våra kunder ens märkt att de uppstått.

Tillgänglighet och drifttid

 • Hypergene erbjuder en drifttid på 99 procent under kontorstid (07.00-18.00).
 • Alla planerade driftstopp kommuniceras i god tid och tidpunken för större uppgraderingar avtalas med kunder för att undvika perioder med hög aktivitet.

Svensk molnleverantör

 • Hypergenes molnplattform hostas via datacenter i Sverige av en svenskt helägd infrastrukturleverantör.
 • För att stödja regelverk och lagkrav för både privata och offentliga kunder lagras och behandlas all kunddata inom EU:s gränser, i praktiken i Sverige.
 • Infrastrukturen tillhandahålls av en av Sveriges ledande infrastrukturleverantörer med mångårig erfarenhet av att hosta och hantera IT-miljöer för en mängd kunder med höga krav på säkerhet, tillförlitlighet och tillgänglighet.

Hypergene säkrar din data och information

 • Våra kunders data är helt separerade i olika databaser med unika konton för åtkomst och med minimal risk för förväxling av data.
 • Säkerhetskopiering genomförs regelbundet för att minimera risken för dataförlust. Systemet är utformat för att aldrig förlora mer än två timmars data om ett allvarligt problem skulle uppstå.
 • Data replikeras för högsta tillgänglighet genom två geografiskt skilda datacenter, med fail-over-mekanismer om ett datacenter skulle gå offline.

Transparens

 • Hypergene strävar efter att vara så transparenta som möjligt med våra IT-processer och tekniska system.
 • Hypergene tillhandahåller regelbundna revisionsrapporter till kunder, liksom annan information som kan vara av intresse för de som hanterar komplexa IT-miljöer.
 • Hypergene genomför regelbundna möten med våra kunder för att ge inblick i våra IT-miljöer och dess kringliggande processer.
Kundcase

Malin Appelberg Hypergene

Malin Appelberg

Chief Sales Officer

+46 768 680 162 Mejla Malin