LRF väljer komplett beslutsstöd från Hypergene

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, ska utveckla hur de styr sin verksamhet och tar Hypergene till hjälp. Genom Hypergene får de ett webb- och rollbaserat stöd för budgetprocess, verksamhetsuppföljning samt mål- och aktivitetsuppföljning.

Lösningen ska vara på plats under 2016 och då bidra till effektivitet, ökad kvalitet i information och nyckeltal samt mer transparens internt i organisationen.

"När bolag och verksamheter arbetar på ett enhetligt sätt kan organisationen börja utveckla interna jämförelser. Med nya insikter om hur vi ligger till jämfört med andra startar ofta processer för att nå förbättringar. I kombination med ett enkelt men kraftfullt analysstöd kommer insikter och förmåga att styra rätt att öka i hela organisationen”, säger Susanne Nilsson, enhetschef koncernekonomi på LRF.

Bland tillämpningarna finns exempelvis rapportering till styrelse och ledning liksom budget och prognos, medlemsstatistik, finansrapporter och verksamhetsplaner med aktivitetsrapportering och uppföljning av nyckeltal.

”I lösningen kommer det att finnas relevant och uppdaterad information för att omedelbart kunna förstå verksamheten. Det ger en effektivitet inte bara för användare och chefer som snabbt behöver fatta beslut utan även för samtliga användare som idag är involverade i processer för att manuellt samla in data, skapa och distribuera rapporter och analyser”, säger Susanne Nilsson på LRF.

”Vi är förstås mycket glada över LRF som ny kund. Inte bara för att de fyller en så viktig funktion i samhället där vi nu får bidra, utan också för att vi så tydligt kommer att kunna skapa värde i deras verksamhet”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRFs nära 150 000 medlemmar driver tillsammans 90 000 företag.

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban