Kundcase

Hypergens kunder berättar om hur de förbättrat sina förutsättningar att planera, styra och följa upp sin verksamhet med stöd av Hypergene.

Barbro Gunnari Heikki - kundcase

Effektivare rapportering och målstyrning för Bodens Energi

”Vi har inte behövt anpassa arbetet till systemet, utan systemet har anpassats till vår modell.” 
Läs mer


Cecilia Froelich

Effektivare budgetprocess för AMF Fastigheter

"Det var viktigt för oss att effektivisera och spara tid, inte bara på ekonomiavdelningen utan i hela organisationen."
Läs mer


Andreas Ørnes Elmea Hypergene

Så fick Elmea träffsäkra prognoser och en effektiv rapportprocess med Hypergene

"Vi ser fram emot att jobba vidare med Hypergene – resultatet blir bra och det är väldigt spännande."
Läs mer


Henrik Svensson (2)

Oatly berättar om sitt drivarbaserade och agila budget- och prognosstöd 

"Budgetägarna har blivit mer engagerade och följer upp resultaten bättre."
Läs mer


Eric De Groat

Snabb start när Naturhistoriska riksmuseet förenklar styrningen med Hypergene

"Hypergene förenklar uppföljningen, det är ett enkelt verktyg för att mäta framgång."
Läs mer


Pernilla Frödén på Stena Fastigheter.

Stena Fastigheter får genom Hypergene en samlad bild över läget i hela fastighetsbeståndet

Stena Fastigheter har idag Hypergenes lösning för uppföljning och analys samt målstyrning på plats.
Läs mer


Jonas Gunnarsson, Dina Försäkringar

Vassare budgetuppföljning för Dina Försäkringar

"Cheferna har fått ett bättre verktyg för att löpande gå in och följa upp sin del av verksamheten."
Läs mer


Andreas Frennberg Semcon

Så effektiviserade Semcon sin prognoshantering med Hypergene

"Hypergenes expertis är ovärderlig och det är så stor skillnad på leverantörer som kan sin produkt och förstår sina kunder och de som inte kan det."
Läs mer


Therese Samuelsson Ljungby kommun

Ljungby kommun kvalitetssäkrade arbetsprocessen inom hemtjänst och IFO

"Systemet ger oss tydliga underlag som vi kan basera våra beslut på."
Läs mer


Catrine Stenström

Skandia Fastigheter sökte ett budgetsystem och fann en helhetslösning för verksamhetsstyrning

"Vi tänkte att det rimligen borde finnas något nytt system på marknaden som var mer flexibelt."
Läs mer


Sofia Hemsö Fastigheter

"Hypergenes lösning passar verkligen fastighetsbranschens utmaningar"

"En viktig framgångsfaktor när det gäller både avtalsuppföljningen och hyressimuleringen har varit konsulternas unika kompetens kring våra försystem."
Läs mer


Hus och sjö

Smidig och säker övergång till Hypergene i molnet för Strängnäs kommun

"För oss var det enkelt med övergång till molnet eftersom Hypergene tog ansvar för hela införandeprocessen."
Läs mer


Carolina Frisk

Hypergene skapar bättre överblick av verksamheten för Vision

"Nu kan vi arbeta mer aktivt med vår verksamhetsplan och på ett enkelt sätt löpande göra uppföljningar och analyser av både vår ekonomi och våra aktiviteter."
Läs mer


Barbara Lundgren Enköpings kommun

Hemtjänstanalys, bättre datakvalitet och bättre beslutsunderlag för Enköping

"Det var en ny värld som öppnade sig. Nu kan vi få fram nyckeltal som vi inte hade tillgång till förut och framförallt ser vi sambanden."
Läs mer


Lunds universitet

Ökad träffsäkerhet i budgeten och mer struktur på riskarbetet när Lunds universitet väljer Hypergene

"Att vi fått en standardiserad process underlättar samtalen oss emellan. I dag kan olika data bättre jämföras med varandra och följas upp."
Läs mer


Salem

Bättre ekonomiuppföljning för Salems kommun med Hypergenes projektapplikation

Effektivare budgetprocess, färre manuella rutiner och minskad risk för Salems kommun med Hypergenes projektapplikation.
Läs mer


Christer Nordin

Spelbolaget Paf väljer rullande prognos och ökar träffsäkerheten

"De stora vinsterna är tidsbesparingen och att prognosen har blivit mera exakt."
Läs mer


Varberg

Ökad transparens och mindre administration när Varbergs kommun väljer Hypergene

"Jag skulle säga att vi har fått det mycket bättre på väldigt många punkter, inte minst tillförlitligheten i rapporterna och den minskade administrationen det innebär att ha Hypergene."
Läs mer


Oslomet

Med Hypergene får OsloMet ett heltäckande stöd för verksamhetsstyrning

"Nu har vi all relevant information samlat på ett och samma ställe, vilket ligger helt i linje med hur vi vi vill arbeta."
Läs mer


Maria Price

6 000 nyckeltal för kommunal och regional uppföljning för RKA

"Kolada har idag närmare 1 000 besökare per arbetsdag och det ökar för varje månad. Ett kvitto så gott som något på hur stor nytta portalen gör."
Läs mer


Solceller på tak

Snabbare budgetprocess och ökat engagemang när Växjö Energi väljer Hypergene

"Resultatet kom snabbt. På den tid som tidigare krävdes för att lägga budgeten klarade vi av att både lägga budgeten och implementera vårt nya verktyg."
Läs mer


Tommy Malm Eskilstuna kommun.

Eskilstuna kommuns styrmodell sammanlänkar tydligt vision med medarbetarna

"När all information finns i en och samma lösning blir det enkelt att följa den röda tråden, se hur vår vision omsätts till aktiviteter, vilka åtagande våra enheter och medarbetare gör och vilket resultat vi uppnår."
Läs mer


Porträtt på Mats Engblom på Viking Line.

Med Hypergene får Viking Line bättre beslutsunderlag för planering, inköp och uppföljning

Med Hypergene kan Viking Line dagligdags följa upp viktiga parametrar ombord som är kopplade till försäljning, mat och nöjen.
Läs mer


Jimme Lundgren

Keolis beslutsstöd underlättar trafikplaneringen

"Med Hypergene behöver vi inte bygga allt från grunden. Systemet har en bra stomme där mycket funktionalitet redan finns inbyggt."
Läs mer


Ulf Landgren

Lidköping kommuns chefer får rätt information vid rätt tillfälle och på en enda plats

Med höga ambitioner när det gäller att utveckla kommunen så har Lidköping länge låtit sin styrmodell få en central plats i arbetet.
Läs merLars Eklöw IT-strateg Nacka kommun.

Nacka har nu lättare att hitta, följa och analysera information om verksamhet, personal och elever

Hypergene erbjuder en möjlighet att i ett och samma webbgränssnitt följa viktiga nyckeltal, se elevers måluppfyllelse likväl som vad enheten presterar totalt sett.
Läs mer


Emma N Wibax

Med Hypergene får Wibax ett sammanhållet system för bättre överblick

"Tack vare Hypergene har vi nu ett effektivt och användarvänligt system för vårt strategiska planarbete där vi hela tiden får en sammanhållen bild av hur vi ligger till."
Läs mer


Porträtt på Jonas Agerhed från Kalmar kommun

Kalmar har idag kommit långt i sin ambition att underlätta vardagen för sina chefer

"Vår styrning har effektiviserats betydligt. Cheferna lägger idag mer tid på analys och åtgärder."
Läs mer


Malin Jansson Volkswagen Group Sverige.

Volkswagen Group Sverige ökar affärspotentialen med Hypergene

"Hypergene har ett väldigt bra system och det team vi arbetar med hos dem anstränger sig verkligen för att skapa bästa möjliga lösning."
Läs mer


Mehmet Sogojeva Länsstyrelsen

Länsstyrelserna utvecklar och effektiviserar styrningen av verksamheten genom Hypergene

Länsstyrelsernas verksamhetschefer har nu ett helt annat grepp om verksamheten gällande överskådlighet, uppföljning och beslutsunderlag.
Läs mer


Malin Appelberg Hypergene

Malin Appelberg

Chief Sales Officer

+46 768 680 162 Mejla Malin