Börja där du är, utveckla lösningen i din egen takt

Med Hypergene effektiviseras verksamhetens planering, uppföljning och analys. Det gör att ni kan styra mot era mål, fatta bättre beslut och vara snabbare och mer flexibla när det behövs. Du bestämmer vilka delar av Hypergene som ska införas. Utgå från Essentials med inriktning Budget & prognos eller Strategisk planering – och addera tillägg efter behov. Välj Enterprise om du vill ha en heltäckande och integrerad lösning för att stärka ert arbete inom Corporate Performance Management idag och imorgon.

Essentials

Budget & prognos

För organisationer som vill effektivisera budgetering och prognoser – lätt att implementera, använda och förvalta.

 

  • Kontobaserad budget
  • Flexibla prognosmodeller
  • KPI-uppföljning
  • Obegränsade arbetsflöden
  • Rollbaserade dashboards
  • Ekonomiuppföljning
  • Integration mot källsystem
  • Snabbt införande
  • E-learning
  • Smidig cloud-lösning

 

Möjliga tillägg

  • Personalbudget
  • Projektbudget
  • Verksamhetsrapportering
  • BI connect API

 

 

Essentials

Strategisk planering

För organisationer som vill transformera sin strategiska planering – lätt att implementera, använda och förvalta.

 

  • Strategisk planering
  • Stöd för olika typer av planer
  • KPI-uppföljning
  • Obegränsade arbetsflöden
  • Rollbaserade dashboards
  • Verksamhetsrapportering
  • Snabbt införande
  • E-learning
  • Smidig cloud-lösning

Möjliga tillägg

  • Riskhantering
  • Integration mot källsystem
  • BI connect API

Enterprise

Komplett CPM

För organisationer som vill få nya och bättre förutsättningar att driva förändring och öka sin effektivitet och kvalitet.

 

  • Allt som ingår i Essentials B&P
  • Ytterligare drivarbaserade planeringsmodeller, skräddarsydda efter era behov
  • Branschoptimerade ”best-practice”-applikationer
  • Test-/sandbox-miljö
  • Alternativa hosting-modeller
  • Dedikerad kundansvarig

Möjliga tillägg

  • Analys och insikter (BI)
  • Strategisk planering
  • Riskhantering
  • Komplett API paket
  • Utökade servicenivåer