AFA Försäkring effektiviserar planerings- och uppföljningsprocessen med Hypergene

Nyhet: 2019-10-14

Efter en utvärdering av flera aktörer på marknaden har AFA Försäkring valt Hypergene som digitalt verktyg för att effektivisera sin planerings- och uppföljningsprocess. Målet är ett decentraliserat arbetssätt med centraliserad kontroll. Inledningsvis ligger fokus på budget, prognos, uppföljning och analys samt rapportering. Framöver kommer även stöd för målstyrning och verksamhetsplanering att implementeras.

”Vi gjorde en noggrann jämförelse av flera olika alternativ och landade i att Hypergene var det bästa valet för oss. De har visat sig kunna svara mot alla våra behov och vi ser fram emot att använda deras produkt för beslutsstöd och verksamhetsstyrning”, säger Sara Källander, chef Redovisning & Controlling på AFA Försäkring.

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv, LO och PTK, och försäkrar anställda inom den privata sektorn samt kommuner och regioner. Verksamheten inom AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte, vilket innebär att utdelning inte lämnas till ägarna. AFA Försäkringar har ca 600 anställda, försäkrar 4,7 miljoner människor och förvaltar ca 195 miljarder kronor.