5 råd till dig som ska investera i ett system för strategisk planering och uppföljning

Strategi som begrepp används i många sammanhang. Det kan vara strategin för att vinna ett politiskt val, en ”game plan” för att vinna en fotbollsmatch, strategin för att vinna en förhandling eller strategin för att stärka företagets konkurrenskraft. Målen och innehållet i strategierna är olika, men principerna är desamma. Man formulerar och genomför strategierna i syfte att uppnå eller vinna något.

Men trots ett ökat intresse för strategiarbete misslyckas många företag med att genomföra sin strategi. Ofta beror det på att medarbetarna varken förstår eller ens känner till strategin och de övergripande målen. Dessutom saknas ofta verktyg som tydliggör kopplingen mellan strategier och det operativa dagliga arbetet.

När omvärlden förändras så snabbt som den gör idag ökar dessutom risken för att strategin blir irrelevant och missriktad. Affärsmål, kunderbjudanden, prismodeller, tekniska plattformar, leveransmodeller med mera måste ständigt förändras och förbättras för att företaget ska kunna uppnå och upprätthålla konkurrensfördelar i en föränderlig omvärld. Detta sätter press på dagens företagsledare att agera och analysera snabbt och flexibelt.

I dag ökar dock användningen av nya, moderna och mer agila metoder för strategisk planering. Vissa metoder handlar om att förbättra själva strategiformuleringsprocessen, andra inriktas på att reducera tiden mellan strategiformulering och genomförande. Det är genomförandet av relevanta strategier som i slutändan räknas, strategier som "levererar" det vill säga genomförs och leder till önskat resultat.

Nyckeln till framgång handlar alltså inte bara om huruvida styrelse och ledning kan formulera en vass strategi – utan minst lika mycket om hur väl strategin kan hantera en snabbföränderlig omvärld, samt dessutom hålla ihop de stora målen med de faktiska aktiviteterna. Till detta behövs ett modernt system för strategisk planering och uppföljning.

I detta white paper delar vi med oss av våra fem bästa råd för dig som ska investera i ett system för strategisk planering och uppföljning.