KPI-uppföljning

Decentraliserat och datadrivet beslutsfattande är en framgångsfaktor för effektiv styrning i många organisationer. I takt med att informationsvolymer växer blir det svårare, men samtidigt allt viktigare att chefer och medarbetare kan fokusera på den övergripande målbilden och de styrande nyckeltal som definierats. Då kan de också fatta beslut och agera i rätt riktning.

Produktsida KPI Uppfo¦Êljning V2

Hypergene ger din organisation förmågan att fokusera på de väsentliga KPI:er och nyckeltal som beskriver verksamhetens prestation i relation till de mål som definierats. KPI-uppföljning är en helt integrerad del av Hypergene som på ett automatiserat och effektivt sätt möjliggör mål- och KPI-orienterad planering, styrning och uppföljning.

Smidig hantering av KPI:er

Via Hypergene kan vald verksamhetsdata enkelt omvandlas till KPI:er och styrande nyckeltal som delas med beslutsfattare inom organisationen. Utfallsdata beräknas med en hög grad av automatik, samtidigt som mål- och visionsvärden kan sättas manuellt eller beräknas med bas i till exempel en budget. Automatiserad och lagrad beräkning av nyckeltal skapar också spårbarhet och jämförbarhet över tid.

Dela och analysera KPI:er

KPI-information delas med beslutsfattare via dashboards, rapporter och analyser. Utfall kan då analyseras relativt definierade målvärden, trender kan följas upp och avvikelser identifieras. KPI-information kan också publiceras i återkommande verksamhetsrapporter och kombineras med annan finansiell, operativ eller strategisk information.

Samspel för effektiviserad styrning

KPI-uppföljning är en helt integrerad del av Hypergene, vilket innebär att KPI-information sömlöst hanteras i till exempel affärs-, och verksamhetsplaner.

Exempel på funktioner:

  • Key Performance Indicators (KPIs)
  • Nyckeltal
  • Indikatorer
  • Mätvärden
  • Målvärden
  • Dashboards
  • Balanced Scorecards
Kundcase

Malin Appelberg Hypergene

Malin Appelberg

Chief Sales Officer

+46 768 680 162 Mejla Malin