Verksamhetsrapportering

Att ta fram dessa rapporter förutsätter ofta att man klipper ut tabeller och diagram från olika system och klistrar in dem i dokument där man sedan får formatera om data för att få ett enhetligt och korrekt utseende. Därefter mejlas dokumenten ofta fram och tillbaka i organisationen i flera olika versioner. Sättet att ta fram dessa rapporter är tidsödande och skapar lätt fel.

Med funktionerna för verksamhetsrapportering förenklas arbetet väsentligt så att mer tid kan läggas på analys och mindre på att sammanställa och kvalitetssäkra siffror. I den här filmen på tio minuter visar vi hur verksamhetsrapportering, genom en rad funktioner, mallar och lösningar effektivisera arbetet samtidigt som slutresultatet blir både rollanpassat, kvalitetssäkrat och visuellt i linje med kundens grafiska profil.
Växel: +46 (0)40-661 10 00