Verksamhetsrapportering

Att ta fram rapporter förutsätter ofta att du klipper ut tabeller och diagram från olika system och klistrar in dem i dokument där du sedan får formatera om data för att få ett enhetligt och korrekt utseende. Därefter mejlas dokumenten ofta fram och tillbaka i organisationen i flera olika versioner. Tidsödande för dig och andra och det bli ofta fel i kedjan som hanterar dokumenten.

I den här videon på tio minuter får du se hur din verksamhetsrapportering, genom en rad funktioner, mallar och lösningar effektiviserar arbetet, samtidigt som slutresultatet blir både rollanpassat och kvalitetssäkrat.