Banqsoft väljer Hypergene för budget och prognos

Nyhet: 2023-03-02

Efter en upphandling har Banqsoft valt Hypergene som systemstöd för sin finansiella och operativa planering. Banqsoft hade vuxit ur sitt befintliga system och ville med ett nytt stöd öka automatiseringen, integrera planeringen med både affärssystemet Maconomy och sin Power BI-lösning samt effektivisera budgetprocessen och det löpande prognosarbetet.

I Hypergene kommer de att få stödet de sökt, inklusive att kunna arbeta med rullande prognoser, simuleringar och scenarios samt få stöd för effektivare rapporeringsprocesser. Lösningen och det nya arbetssättet ska användas i samtliga fem länder där Banqsoft är verksamma. Målet är att halvera tiden för budgetprocessen för att istället kunna lägga mer tid på analys och framåtblick.

Banqsoft är ett nordiskt bolag som levererar mjukvarulösningar för bland annat hantering av lån, leasing, lagerfinansiering, inlåning, faktura, inkrävning och kreditadministration för finansbolag, banker och inkassobolag. Kunderna är främst baserade i de nordiska länderna, och har även installationer i ett antal andra europeiska länder. Kundlistan inkluderar företag som ABN AMRO, Santander, Toyota Financial Services, Handelsbanken, AL Finans, Pohjola Bank och Scania Finans. Banqsoft har 400 anställda med kontor i Norge, Sverige, Finland, Polen och Malaysia.

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban