Hypergene och Stockholms stad i mål – tusentals chefer får nytt, kraftfullt verktyg för budget och prognos

Efter en period av intensivt arbete är Hypergene och Stockholms stad i hamn. Ett avancerat systemstöd för budget och prognos som ger möjlighet för 3 000 chefer och projektledare att fatta kloka och välgrundade beslut. Stockholms stad får, i det nya systemet, betydligt modernare och effektivare processer.

”Detta är ett stort framsteg för Stockholms stad och ett utmärkt exempel på digitalisering. Nu blir vi mer transparenta och kan arbeta mer samordnat. Det nya, förenklade arbetssättet ger oss bättre möjligheter till analys”, säger Fredrik Jurdell, stadsdirektör för Stockholms stad.

Stockholms stad behövde en mer sammanhållen och digitaliserad lösning för sin budget- och prognoshantering. Tidigare har stadens chefer arbetat i flera olika system och med en hel del manuella processer. Valet föll på Hypergene, och en lösning som ger Stockholms stad ett enhetligt och robust verktyg för att kunna samverka bättre och nå ökad transparens.

”Jag är stolt över att vi är med och bidrar till den omvandling som sker och att göra det i en så stor organisation som Stockholms stad. Att vi dessutom levererar på tid och på budget är viktigt. Det här har fungerat väldigt bra, tack vare ett fantastiskt fint samarbete med staden”, säger Urban Bucht, vd på Hypergene.

Samarbetet mellan Hypergene och Stockholms stad har innehållit en rad omfattande workshops och utbildningar för att medarbetare från olika avdelningar ska få möjlighet att lära sig och förstå det nya systemet.

Christer Dennemark har varit huvudprojektledare på Stockholms stad. ”Vi gjorde en ordentlig kartläggning inför, kring behov och krav. Nu har vi fått systemet på plats och är på god väg mot våra mål. Hypergene har arbetat med ett 80-tal andra kommuner så systemet är väletablerat och det betyder att det finns gott om erfarenhet”, säger han.

Alla stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar samt deltagande bolag som Stockholm Vatten och Avfall samt Stockholms Hamnar får direkt tillgång till systemet. Det handlar om en rad värdefulla nyckelfunktioner som underlättar arbetet, i första hand för stadens chefer och projektledare.

”Det här är en delseger. Vi har en stor resa framför oss – med många möjligheter att göra mer i framtiden. Vi kommer att vara ännu mer stolta, oavsett om det är om ett år eller om fyra år, över att fortsatt få ha Stockholms stad som nöjd kund ”, säger Urban Bucht.

Det nya verktyget för budget och prognos, som nu är på plats, skapar bland annat:

Gemensamma och digitaliserade arbetssätt som minskar sårbarhet och personberoenden. Det säkrar att alla arbetar med samma data och minskar risken för fel.

En mer öppen och transparent budgetprocess som i sin tur ger bättre möjligheter till samverkan, jämförelser och tidiga beslut. Staden får en tydligare bild över ekonomin i sina olika verksamheter.

Ett mer användarvänligt system och gränssnitt. Det förenklar processen för stadens alla chefer att komma igång och att ta ansvar för ekonomi och verksamhet.

 

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban