Analysverktyg: Vad, hur och varför?

Analysverktyget är tänkt att hjälpa dig fatta beslut, eller åtminstone effektivisera ditt företags beslutsprocesser genom att samla, visualisera och kommunicera din data.

Illustration av ett analysverktyg

Vad är ett analysverktyg?

Det finns många olika typer av analysverktyg, men de flesta gånger menar man en mjukvara som hjälper företag att analysera data. Ofta kallas analysverktyg för Business Intelligence-verktyg eller beslutsstöd (beslutsstödsystem).

Dataanalys blir allt viktigare för företag och potentialen för att skapa värde är stor. Analysverktyget hjälper dig att arbeta med, analysera och distribuera data för att i slutändan ge bättre resultat och beslut i verksamheten, och minska risker.

Att värdet av data fortsätter att öka, liksom kompetensen kopplad till data och analys, förändrar kontinuerligt vad det innebär att vara "datadriven". De som snabbast förbättrar sin förmåga kommer få ut det största värdet från sitt analysverktyg.

Hypergenes lösning är ett exempel på mjukvara som innehåller BI-verktyg/beslutsstödsystem. Modulen Analys & insikter är helt dedikerad till att ge dig rätt analysunderlag och insikter. Det går dessutom att dra nytta av integrationer med befintliga BI-lösningar och på så sätt låta data komma till nytta i båda systemen.

Hur använder man ett analysverktyg?

Analysverktyg kan hjälpa dig förstå såväl omvärld som den egna verksamheten samt fatta beslut på fler nivåer (makro, mikro, realtid, cykliska, strategiska, taktiska och operativa). Det ger dig också nya möjligheter att få insikter kring områden eller frågor som du inte visste att du behövde eller borde ställa.

Företag använder i grunden analysverktyg för att följa upp sin utveckling och för att både förutse och lösa problem. Vanliga användningsområden inkluderar:

 • Kunna följa relevanta nyckeltal och KPI:er, analysera trender och identifiera avvikelser.
 • Förse beslutsfattare med relevant, kvalitetssäkrad och begriplig information.
 • Levandegöra data genom grafiska visualiseringar och interaktiva tabellvisningar.
 • Ad hoc-analys.
 • Sammanställning och rapportering av data och information.

En mycket vanlig del av analysarbetet omfattar analys av ekonomiska data. Det kan handla om resultatrapporter och andra ekonomi- och finansrelaterade rapporter samt analyser, Men också analys kopplat till simuleringar av budgeten, ekonomiska prognoser, rullande prognoser eller finansiell scenarioplanering.

Ofta handlar valet av analys och analysverktyg om vilket typ av företag du arbetar på, vilken bransch du arbetar i och vilka KPI:er och mål som företaget prioriterar.

I större organisationer blir verksamheten snabbt komplex då data finns i många källsystem, till exempel affärssystem, personalsystem och CRM-system. Ofta behövs därför analysverktyg som med hjälp av integrationer med de olika källsystemen och inbyggda funktioner kan underlätta analysen av hur väl företaget och dess medarbetare presterar.

Enligt McKinsey är ’Corporate Performance Analytics’ en digital plattform för jämförande av finansiella resultatdata, där du kan utveckla strategier och få insikter genom datadrivet beslutsfattande.

Hur ska en analysstrategi se ut?

Enligt Gartner måste varje företag definiera vad analysverktyget betyder för dem och vilka initiativ (projekt) och budgetar som är nödvändiga. Du bör också arbeta för att övervinna luckor i dataekosystemet, arkitekturer och organisatoriska leveransmetoder som behövs för att genomföra strategin.

 • Börja med organisationens vision, mission och mål.
 • Bestäm den strategiska effekten av analyser (analysverktyget) på dessa mål.
 • Prioritera åtgärder för att förverkliga affärsmål med hjälp av data- och analysmål.
 • Bygga en strategisk färdplan (roadmap) för data och analys.
 • Implementera färdplanen (dvs. projekt, program och produkter) med en konsekvent och modern verksamhetsplan/affärsplan.
 • Kommunicera analysstrategin och dess inverkan och resultat för att vinna stöd.

Varför man använder ett analysverktyg?

För många företag har analys och bättre förutsättningar att nå insikter blivit en konkurrensfördel. För att nå dit är det viktigt att bygga processer, kunskap, vanor och team anpassade för effektivt beslutsfattande.

McKinsey menar att data och analys idag används av många för att förbättra operativa insatser, men att samma förändring inte har setts inom hantering av data och analys som stödjer företags strategier.

Att ledningen använder data och analysverktyg i det strategiska arbetet kommer, enligt McKinsey, hjälpa ditt företag att:

 • Minska partiskhet i beslut genom att avväga sannolikheten att lyckas innan du lägger om resurser.
 • Upptäcka nya tillväxtmöjligheter genom att komplettera traditionella brainstormingsmetoder med data för att avslöja dolda tillväxtmöjligheter.
 • Identifiera trender i tidiga skeden genom att se hur ditt företags omvärld utvecklas, så att du kan agera innan dina konkurrenter gör det.
 • Förutse hur marknaden utvecklas genom insikter baserade på egen analys av data och hur olika påverkanskrafter samverkar.

Bland många företag sker tech-transformationer och övergångar till mer agila arbetssätt, även här har data och analys en central roll och hjälper till att forma strategiska planer.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: