Kolada - Databasen för kommuner och regioner

Här får du reda på vad Kolada är, vilken typ av statistik och nyckeltal som finns i Kolada och hur du använder de olika tjänsterna i Kolada. Kolada gör det möjligt för dig att göra enkla analyser och jämförelser av till exempel kvalitet, resurser och volymer inom olika verksamheter inom kommunsektorn.

Illustration av Kolada

Vad är Kolada?

Kolada är en förkortning på Kommun- och landstingsdatabasen och är en öppen och gratis databas för kommuner och regioner. Med drygt 6 000 nyckeltal tillgängliga i databasen har den ett brett utbud av mått som är lämpliga för jämförelser och analyser i kommunsektorn.

Kolada är en tjänst som tillhandlahålls av den ideella förening Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Den data som finns i Kolada är gratis och lättillgänglig, för att öka tillgängligheten och användningen av den information som finns i kommunen eller regionen.

Kolada bygger på Hypergenes lösning (beslutsstöd) och i Kolada finns en rad verktyg som hjälper dig att analysera och presentera resultatet på ett enkelt och lättillgängligt sätt.

Statistik i Kolada

Statistiken i Koalda hämtas från kommuner och regioner. För att du ska kunna hämta statistik från Kolada kan du använda tjänsterna 'Jämföraren' och 'Fri sökning' som tillhandahåller nyckeltal om kommuners och regioners verksamheter i Sverige.

Att hämta statistik från Kolada ger möjlighet till analyser, jämförelser och insikter om områden som ekonomi, utbildning, och hälsa, vilket stödjer beslutsfattande och planering inom kommunal sektor.

Diverse aktörer, inklusive kommuner, regioner, forskare och media, brukar hämta statistiken för att utvärdera och jämföra prestationer och utveckling över tid.

Hur använder man Kolada?

Det finns tre huvudsakliga sätt att använda data från Kolada:

1. Jämföraren

Jämföraren är en tjänst som finns på Koladas hemsida med färdiga urval av nyckeltal för analys av de olika kommunerna och regionernas verksamhetsområden. Du hittar jämföraren här och den rekommenderas till både nya och erfarna användare.

2. Fri sökning

Med tjänsten fri sökning kan du söka helt fritt i hela databasen. Du kan själv välja hur du vill visualisera data genom att välja olika nyckeltal och geografiska regioner för att passa den analys du vill göra. Det går även att enkelt exportera data till Excel vid behov.

Tjänsten fri sökning rekommenderas till den mer erfarna användaren.

3. API

Kolada tillhandahåller ett gratis och öppet API (Application Programming Interface). Det betyder att du inte behöver ett avtal för att komma i gång (koppla upp dig via ett API mot databasen).

Däremot är det bra att känna till att ifall du gör egna bearbetningar på den data som finns i Kolada får du inte ange Kolada som källa.

Exempel på områden för nyckeltal i Kolada

Det finns en mängd olika nyckeltal du kan analysera med hjälp av Kolada, här är ett par exempel på områden som finns tillgängliga:

 • Arbetsmarknadsåtgärder
 • Barn och utbildning
 • Befolkning
 • Ekonomi
 • Hälso- och sjukvård
 • Integration
 • Kollektivtrafik
 • Kultur och fritid
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Tandvård
 • Äldreomsorg

Globala målen och Agenda 2030 i Kolada

Enligt Regeringskansliet är Agenda 2030 en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling och antogs av FN:s medlemsländer år 2015.

Med hjälp av jämföraren i Kolada kan du se ett urval av nyckeltal som stöd för kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030. Det betyder att du kan göra enkla jämförelser för att följa utvecklingen över tid och göra jämförelser mellan kommuner och regioner för de globala målen för hållbar utveckling inom Sverige.

Kolada bygger på Hypergenes molnbaserade lösning. Vill du veta mer om hur Hypergenes lösning kan integreras med och hjälpa dig med analys av data från kommuner och regioner och mycket annat?

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: