Budget- och prognosarbete (del 7): Var flexibel och snabbrörlig

Intresset för att tänka nytt kring former för budgetstyrning växer. Inte minst upplever många att budget- och prognosprocesserna tar för mycket tid som istället skulle kunna användas för ett mer framåtriktat arbete. Här finns stora vinster att hämta, bara genom att arbeta på ett nytt sätt och med rätt verktyg.

effektivt budget- och prognosarbete

Var flexibel och snabbrörlig

I en snabbföränderlig omvärld och ibland lika snabbföränderliga organisationer ställs krav på att kontinuerligt anpassa såväl processer som systemlösningar. Beroende på typ av förändring och behov kan dessutom olika användargrupper behöva involveras vid olika tillfällen och olika mycket.

Om en ny situation kräver en snabb prognos med mer aggregerad information berörs färre personer. Om istället förankring och delaktighet är viktigt, ska ni kunna involvera större användargrupper och jobba på en mer detaljerad nivå.

I prognosarbetet ska dessutom systemet kunna hjälpa er att fokusera på de delar i verksamheten där förutsättningarna har förändrats – det är där ni ska lägga era insatser. För verksamhetsgrenar som i princip är oförändrade sedan tidigare prognos ska systemstödet säkerställa att man på ett enkelt sätt kan återanvända den informationen.

I en flexibel budgetmodell ska det finnas förutsättningar att simulera budgetutfall utifrån olika drivare, dvs. parametrar som påverkar budgetens utfall. En budget- och prognosmodell för simuleringsmöjligheter skapar förutsättningar att snabbt ta fram olika scenarion med utgångspunkt i omvärldsförändringar.

Ladda ned hela white paperet