Ytterligare fyra kommuner väljer Hypergene

Kommunerna Tyresö, Lidköping, Lerum och Strängnäs har nyligen valt Hypergenes paketerade erbjudande.

Det paketerade erbjudandet innehåller stöd för både ekonomi, verksamhetsplan, skola, vård och omsorg samt budget och prognos. En viktig aspekt vid valet av leverantör var möjligheten att snabbt få ett effektivt stöd för verksamhetsstyrning på plats. Lösningarna införs stegvis och varje kommun har prioriterat ordningen utefter sina egna specifika behov.

Hypergene levererar idag stöd till ett 30-tal kommuner vilket gör Hypergene till en stark leverantör med ungefär lika många kunder inom såväl offentlig sektor som privat.