Nacka kommun utvecklar skolan med hjälp av Hypergene

Hypergene har tecknat avtal med Nackas kommunala skolor om en beslutsstödslösning med option på att använda lösningen i hela kommunen. Beslutsstödet ska förenkla chefernas styrning, planering, uppföljning och analys samt möjligheter att utvärdera ekonomi-, personal- och verksamhetsmål.

”Ett spännande mål med beslutsstödet är att få ihop politiker, ledning, verksamhetschefer och lärare i ett och samma system. Vi ser ett stort värde i att alla har tillgång till rätt information när vi analyserar och kontinuerligt utvecklar våra verksamheter”, säger Lars Ekelöw, IT-strateg på Nacka Kommun

Inom kommunen finns idag ett antal fristående IT-system. Sammanställningen av information sker ofta manuellt i excelfiler i flera olika processer. Detta är tidsödande, försvårar och innebär en ökad risk för felaktiga analyser och beslut.

”Vi ville ha en helhetslösning som hanterar både flera underliggande system och samtidigt många användare. Arbetet ska på så sätt både bli effektivare och leverera högre kvalitet i slutändan. Dessutom har vi ställt höga krav på användarvänlighet i det nya systemet, vilket i sig ska ge tidsbesparingar”, säger Lars Ekelöw.

Lösningen från Hypergene ger i ett webbaserat gränssnitt stöd för rapporter, analyser, budgetar och prognoser samt strategisk styrning utifrån underliggande system som Schoolsoft, Raindance och Personec. Med ett gemensamt lednings- och informationssystem kan användaren visualisera de olika underliggande systemens information på ett snabbt och informativt sätt.

”Vi är mycket glada över avtalet med Nacka kommun. Det är en stor kommun som har kommit långt i utvecklingen av sin skolverksamhet. Vi ser fram emot att få bidra med vår produkt och kompetens i den fortsatta resan”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.