Ny lösning: www.kolada.se

På uppdrag av RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser ) har Hypergene nu levererat en publik lösning.

Lösningen innehåller ca 2 200 nyckeltal för kommuner och landsting och finns på www.kolada.se.