Del 6 i serien ”Sju punkter för ett effektivt budget- och prognosarbete”: Låt verksamheten validera siffrorna

Intresset för att tänka nytt kring former för budgetstyrning växer. Inte minst upplever många att budget- och prognosprocesserna tar för mycket tid som istället skulle kunna användas för ett mer framåtriktat arbete. Här finns stora vinster att hämta, bara genom att arbeta på ett nytt sätt och med rätt verktyg.

I ett av våra whitepapers ger vi sju punkter för dig som vill effektivisera ditt budget- och prognosarbete. Här får du del 6 som handlar om låta verksamheten validera siffrorna.


Låt verksamheten validera siffrorna: En stor del av ekonomiavdelningens tid går åt till att validera siffror. Här finns därför stora tidsvinster att hämta, både genom tekniska lösningar och genom att använda organisationen på rätt sätt. Den tekniska biten handlar om att arbeta med budgetverktyg som integreras mot källsystem som exempelvis ekonomi-, affärs- och personalsystem. Då får användaren tillgång till viktiga ingångsvärden i arbetet. Kan du dessutom sprida informationen i organisationen där den i ett och samma system berikas och utvecklas av medarbetare åstadkommer du både en validering av siffror och ökad kvalitet. Medarbetarnas valideringsarbete kan underlättas genom användning av grafer och diagram och med verktyg för att komplettera med kommentarer och förklarande texter.

Läs hela vårt whitepaper här.

Växel: +46 (0)40-661 10 00