Så effektiviserade Semcon sin prognoshantering med Hypergene

Det internationella teknikföretaget Semcon har över 2 000 medarbetare på spridda marknader i olika tidszoner. Och med lika många användare som medarbetare i sina IT-system krävs smarta tekniska lösningar som kan integreras med varandra och nyttjas oavsett tid på dygnet och aktuell valuta.

Hypergenes expertis är ovärderlig och det är så stor skillnad på leverantörer som kan sin produkt och förstår sina kunder och de som inte kan det.
Andreas Frennberg SemconAndreas Frennberg, Group Business Controller

Utmaning

Tidigare arbetade Semcon med budget och prognos i en sofistikerad Excel-modell. Med många användare, som också jobbade simultant med mycket data, var det svårt att jobba effektivt och uppdaterat. När Semcon utvärderade sin traditionella budgetmodell såg man att den inte tillräckligt väl bidrog till att styra och planera verksamheten på ett lönsamt och effektivt sätt.

Verkligheten hade förändrats och en budget som lades i augusti var ofta inaktuell redan innan man gick in i det nya året. Budgetmodellen i Excel hade kommit att bli alltför stelbent. Det behövdes en mer flexibel modell som kunde möta den digitala och snabbfotade marknad man arbetade på.

Lösningen behövde dessutom kunna möta behovet av effektivare prognoshantering, ha kapacitet att hantera många användare på många platser och framför allt; kunna hantera väldigt stora datamängder.

Sammanfattning:

  • Stora datamängder och en ineffektiv budgetprocess.
  • Spridda användare i många tidszoner.

Lösning

Semcon valde att lämna den traditionella budgetmodellen för att istället gå över till en modell med rullande prognoser i kombination med en årlig Target-process.

Med den nya prognoslösningen från Hypergene kunde Semcon säga hejdå till manuellt arbete i Excel. Den nya lösningen integrerades mot befintliga källsystem. Det gjorde det enkelt att återanvända information så som planering, beläggning, resurser och annan data.

Informationen används nu i prognosarbetet vilket innebär mindre dubbeljobb, snabbare processer och högre kvalitet. I lösningen från Hypergene kan man arbeta med automatiska workflows och många andra funktioner som spar tid samtidigt som informationen hålls uppdaterad.

Administratörer kan följa processer direkt i systemet i realtid. Och tack vare lösningens flexibilitet kan Semcon fortsätta bygga och utveckla lösningen i takt med att verksamheten utvecklas och behoven förändras.

Sammanfattning:

Resultat

Resultatet av att ta in Hypergene är, förutom den uppenbara effektiviseringen prognostisering, även färre fel och en mer uppdaterad och aktuell prognos.

Prognosprocessen har kunnat kortats ner avsevärt och idag ser man både bättre kvalitet, mer korrekt och uppdaterad data och en mycket mer effektiv process i sin helhet. Dessutom har man hittat en lösning som kan nyttjas av samtliga länder, på olika marknader och i olika valutor.

”Konsulterna på Hypergene har bidragit starkt till att det här projektet blivit så bra som det blivit. Deras expertis är ovärderlig och det är så stor skillnad på leverantörer som kan sin produkt och förstår sina kunder och de som inte kan det. Vi har jobbat väldigt agilt i det här projektet, vilket har varit en viktig nyckel till framgången," säger Andreas.

Sammanfattning:

  • Bättre kvalitet på prognoserna.
  • Färre fel.
  • Kortad prognosprocess.
Malin Appelberg Hypergene

Malin Appelberg

Chief Sales Officer

+46 768 680 162 Mejla Malin