Älmhult väljer komplett beslutsstöd från Hypergene

Efter en offentlig upphandling har Älmhults kommun valt Hypergene som leverantör av ett komplett beslutsstöd för ekonomi- och verksamhetsstyrning. I upphandlingen fick Hypergene högst poäng i samtliga åtta utvärderingsområden. Avtalet är initialt värt cirka 3,7 miljoner kronor och sträcker sig över 14 år.

”Det var en omfattande upphandling där Hypergene gick vinnande ur alla åtta utvärderingsområden. Vi ser nu fram emot att få en effektivare styrning och uppföljning av verksamheten samt bättre förutsättningar för organisationen att samarbeta för att nå uppsatta mål”, säger Katarina Andersson, ekonomichef på Älmhults kommun.

I upphandlingen sökte Älmhults kommun en total systemlösning med tillhörande konsulttjänster för införande av IT-stöd för att förenkla arbete med styrning, planering, uppföljning och analys. Investeringen för de inledande införandeetapperna och licenser uppgår till 3,7 miljoner kronor. Avtalet sträcker sig över 14 år vilket ger Älmhults kommun möjligheten att utveckla och utöka lösningen från Hypergene över tiden.

”Vi är väldigt glada att få välkomna Älmhults kommun som kund. Vi har idag drygt 40 av Sveriges kommuner som kunder vilket innebär att det finns en mängd erfarenheter från kommunal verksamhetsstyrning inbyggt i vårt beslutsstöd. Nu ser vi fram emot att bidra till Älmhults kommuns fortsatta utvecklingsarbete”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.