Ljungby kommun kvalitetssäkrade arbetsprocessen inom hemtjänst och IFO

”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035”. Det är Ljungby kommuns vision. Här väntar man inte på framtiden, man skapar den. I arbetet mot att uppnå målen är det av största vikt att kvalitetssäkra arbetsprocesserna. Genom en heltäckande lösning för hemtjänst och IFO har Hypergene hjälpt Ljungby kommun att kvalitetssäkra viktiga verksamhetsområden.

Hypergenes system ger oss tydliga underlag som vi kan basera våra beslut på.
Therese Samuelsson Ljungby kommunTherese Samuelsson, kommunstrateg

Utmaning

Ljungby önskade förbättra sin rapportering till socialnämnden och därför behövdes ett system som kunde korsa olika typer av uppgifter från olika system, så att rätt personer fick tillgång till rätt data, i rätt tid. Man sökte ett heltäckande system som möjliggjorde överblick och analys av trender över tid.

Sammanfattning:

  • Förbättra rapporteringen till socialnämnden.

Lösning

Hypergenes systemlösning för vård och omsorg blev svaret. Genom den kan data hämtas från befintliga system för att sedan sammanställas och presenteras utifrån verksamhetsnyttan. Med den här lösningen kunde kommunen få tillgång till relevant data och möjlighet att jämföra nyckeltal mellan olika enheter.

Applikationen för hemtjänst och IFO används idag av förvaltningsledning och sektionschefer för att få koll på och analysera sin verksamhet. Händelser kan följas upp och utgör underlag för planering och rapportering av interna kontroller. Rapporterna går till förvaltningsledning och socialnämnden.

Sammanfattning:

Resultat

Idag får chefer, sektionschefer och verksamhetschefer snabb tillgång till nödvändig data vilket gör att de kan agera snabbare på avvikelser och leda ett framåtriktat förbättringsarbete. Med många befattningar och arbetsområden inom kommunen var det tidigare ett stort problem att all information inte var tillgänglig för alla.

Data behövde kunna segmenteras utifrån behörighet, så att rätt person fick tillgång till rätt information. Med den nya lösningen får cheferna möjlighet att fatta rätt beslut i rätt tid, samtidigt som de kan arbeta mer proaktivt. Med mindre administration och bättre tillgång till data kan cheferna på kommunen lägga all kraft på analys och därifrån fatta rätt beslut.

I nästa steg är målet att detta ska bidra till att kommunen kan ge kommuninvånarna bättre service och fortsätta växa.

”Det har varit väldigt roligt att arbeta med Ljungby kommun, just för att de är så engagerande. De har det här extra engagemanget som krävs, kombinerat med en väldigt tydlig vision. Då brukar resultaten komma därefter,” säger Diana Broman, verksamhetskonsult på Hypergene.

Sammanfattning:

  • Chefer har fått bättre möjlighet att fatta rätt beslut i rätt tid och kan nu arbeta mer proaktivt.
Malin Appelberg Hypergene

Malin Appelberg

Chief Sales Officer

+46 768 680 162 Mejla Malin