Med Hypergene får Wibax ett sammanhållet system för bättre överblick

Sedan mitten av 80-talet har Wibax, en privatägd kemikalieleverantör, utvecklat sitt logistiknätverk. Verksamheten består bland annat av försäljning, import, produktion och distribution av i första hand flytande kemiska produkter. Miljömedvetenhet och hållbarhet har alltid varit i fokus, vilket också återspeglas i de nyckeltal och aktiviteter företaget styr mot.

Med Hypergene har vi ett så pass användarvänligt verktyg att delaktigheten ökat på alla nivåer.
Emma N WibaxEmma Nyström, CEO Assistant

Idag har de omkring 180 anställda i Sverige, Norge, Danmark och Finland där strax över 70 personer i huvudsak arbetar som lastbilschaufförer på väg mellan någon av företagets terminaler och depåer. Företaget har huvudkontor i Piteå och omsättningen ligger på omkring 900 miljoner.

Utmaning

Att få delaktighet i arbetet är en viktig fråga för alla organisationer, men beroende på verksamhet kan det vara olika svårt att uppnå. Wibax styrelse och ledning har alltid haft ett uttalat mål att alla anställda, oavsett position och arbetsort ska ha samma möjlighet att delta i det dagliga operativa arbetet med måluppföljning.

Men i och med att en stor del av företagets anställda sällan eller aldrig sitter framför en dator behövdes ett annat sätt att nå ut, ett sätt som anpassar sig efter den här målgruppens vardag.

Sammnafattning:

  • Behov av ett sammanhållande system för resultatuppfyllnad.
  • Önskemål om bättre delaktighet från de anställda som inte befinner sig på kontor.

Lösning

Även om medarbetare inte använder datorer dagligdags har alla en mobiltelefon. Lösningen för att på ett enkelt och användarvänligt sätt nå ut till framför allt chaufförerna blev Hypergene Målstyrningsmodul i mobilen. Målstyrning utgår ifrån styrelsens och ledningens strategiska planer som sedan bryts ner i delmål och aktiviteter för att sedan delas ut i organisationen.

Till aktiviteterna kopplas nyckeltal och KPI:er för att säkerställa att målen nås. Det mobilgränssnitt som Wibax och Hypergene tagit fram tillåter användaren att både återrapportera, kommentera och ändra status i processer där de deltar. Exempel på aktiviteter som chaufförerna i det här fallet själva kan rapportera in och kommentera kan vara hur bränsleförbrukningen ser ut, punktlighet till kund eller servicebehov på lastbilarna. Allt för att den enskilde ska ges möjlighet att delta, påverka och förstå hur de enskilda aktiviteterna påverkar helheten.

Sammanfattning:

Resultat

”Innan vi valde Hypergene hade vi ett system som inte var så användarvänligt, det gjorde att för många medarbetare blev det en tröskel till att använda systemet regelbundet. Att alla idag har aktiviteterna i mobilen och att Hypergene är ett så pass användarvänligt verktyg har ökat delaktigheten på alla nivåer”, säger Emma Nyström, CEO Assistant på Wibax.

För ledning och styrelse är Målstyrningsmodulen det redskap som möjliggör ett strukturerat arbetssätt för planering, rapportering och uppföljning av de strategiska målen. Utvärdering av hur väl man nått de uppsatta mål och nyckeltal sker på ledningsnivå en gång i månaden.

”Tack vare Hypergene har vi nu ett effektivt och användarvänligt system för vårt strategiska planarbete där vi hela tiden får en sammanhållen bild av hur vi ligger till”, avslutar Emma Nyström.

Sammanfattning:

  • Sammanhållet system för bättre överblick av hur verksamheten går.
  • Ökad delaktighet.
Malin Appelberg Hypergene

Malin Appelberg

Chief Sales Officer

+46 768 680 162 Mejla Malin