Ny kund: Prevas

Prevas AB, som är ett börsnoterat IT-företag med över 550 anställda, har valt Hypergene Beslutsstöd

Beslutsstödet ska användas för rapportering, konsolidering, budgetering och analys av verksamheten i Norden.