Vad är budgetuppföljning?

Vid en budgetuppföljning jämförs budgeten med hur det faktiskt har blivit (utfall).

Illustration av budgetuppföljning

Budgetuppföljningen fokuserar på avvikelser från budgeten. Uppföljningen av budgetens utfall kan göras månadsvis, kvartalsvis och/eller årsvis.

Budgetuppföljningen berättar vad som hänt och hjälper dig förstå vad som väntas hända. Du kan därför använda budgetuppföljningen till att göra bättre prognoser.

Med budgetuppföljningen kan du utläsa om budgeten följs, var i organisationen budget inte följs och om du behöver förändra budgeten eller de mål och strategier som budgeten bygger på. Eller nyckeltalen som hjälper verksamheten förverkliga strategin och nå målen.

Det kan vara en god idé att budgetera några nyckeltal. Exempelvis bruttovinst, omsättning per anställd och vinstmarginal.

Varför görs en budgetuppföljning?

Ansvariga i verksamheten får genom budgetuppföljningen reda på om verksamheten ligger i linje med budgeten eller om avvikelser förekommer.

Ett exempel: Ju tidigare en ansvarig kan få reda på att budgeten överskridits på dennes avdelning, desto tidigare kan åtgärder vidtas och budgeten revideras.

Om man inte följer upp budgeten ofta tappar den värde som styrmedel i den ekonomiska styrningen, vilket i sin tur gör att du förlorar styrfart inom andra områden i din styrning.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: