7 framtidsyrken för en controller

I en värld där arbetsmarknaden och många yrkesroller förändras, är det viktigt att hålla sig uppdaterad och vara redo att anpassa sig till nya möjligheter. För dig som är controller och vill utforska nya karriärvägar kommer här sju framtida yrken som kan erbjuda spännande utmaningar och möjligheter till personlig och professionell utveckling.

Controller som har bytt yrke

1. Business Intelligence-expert

I en värld som drivs av data, är kunskapen att kunna tolka och utnyttja denna data mer värdefull än någonsin. Som en expert inom dataanalys och Business Intelligence kan du använda din erfarenhet inom ekonomi och controlling för att analysera trender, göra prognoser och ge insikter som hjälper företag att fatta välgrundade beslut.

Utbildningar och kurser inom dataanalys och visualiseringstekniker, som exempelvis SQL, kan vara en bra utgångspunkt. I den här rollen finns möjligheter på såväl företag som Hypergene som på större bolags analysfunktioner.

2. Data Scientist

I takt med att digitaliseringen ökat har controllern ofta fått mer datavetenskapliga färdigheter. En Data Scientist ansvarar för att bearbeta stora datavolymer för att hjälpa ledningen att effektivt använda informationen.

De har ofta kunskaper i statistik, databaser, mönsterigenkänning och är bekanta med standardiserade programmeringsspråk och big data-teknik. Rollen ska bidra till att göra företaget mer framåtblickande och proaktivt.

3. Risk Manager

Som controller har du en unik insikt i hur ekonomiska beslut påverkar företagets hälsa. Som Risk Manager (eller för den delen riskkonsult) kan du använda kunskapen till att hjälpa företaget att identifiera, utvärdera och hantera potentiella risker.

Detta innebär ofta att analysera ekonomiska data för att förutsäga och minimera risker relaterade till investeringar, marknadsförändringar eller interna processer.

4. Hållbarhetsansvarig

Hållbarhet har blivit en allt viktigare del av företagens strategi och drift. Som hållbarhetsansvarig kan du bidra till att företaget inte bara blir ekonomiskt hållbart, utan också miljömässigt och socialt ansvarstagande. Detta yrke kräver en förståelse för hur hållbarhet påverkar både det korta och långa perspektivet i affärsbeslut.

5. FinTech-rådgivare

FinTech är en bransch som växer snabbt och behöver experter som förstår både finansiella processer och teknologi. Som finansiell teknologirådgivare kan du arbeta med att utveckla eller förbättra digitala betalningslösningar, automatisera ekonomiska processer eller utveckla innovativa finansiella appar och verktyg.

6. Strategisk affärsutvecklare

Om du trivs med att tänka stort och arbeta med affärsstrategier, kan rollen som strategisk affärsutvecklare vara något för dig. Här får du använda din ekonomiska kompetens för att identifiera nya affärsmöjligheter, leda utvecklingsprojekt och bidra till företagets långsiktiga framgång.

7. Systemanalytiker

Som systemanalytiker kommer du som controller kunna utnyttja din finansiella expertis för att utvärdera och förbättra finansiella system och processer. I rollen ingår att förstå både ekonomi och teknik och se till att IT-systemen stödjer de finansiella målen och strategierna.

Systemanalytiker spelar en nyckelroll när det gäller att integrera ny teknik, optimera datahanteringen och förbättra effektiviteten i finansiell rapportering och analys. Den här karriärvägen passar controllers som är intresserade av de tekniska aspekterna av finans och som har en stark analytisk förmåga.

Att byta karriär

Börja med att identifiera de färdigheter och kunskaper som behövs för den nya rollen. Fortbildning och nätverkande inom det nya området är nyckelkomponenter.

Sök mentorskap, professionell rådgivning eller skugga någon för att få insikt och vägledning. Kom ihåg att dina tidigare erfarenheter är värdefulla; det handlar om att översätta dessa färdigheter till din nya karriärväg.

Att ta steget mot en ny karriär är inte bara en möjlighet att utveckla nya färdigheter utan också ett sätt att bidra med din unika erfarenhet inom ett nytt yrke.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: