Sveaskog väljer beslutsstöd från Hypergene

Sveaskog investerar i verksamhetsstyrning och väljer en beslutsstödsplattform från Hypergene med Kentor som ansvarig för implementation. I lösningen ingår även komponenter från Microsoft.

”Sveaskog har utvecklats mycket under de senaste åren och förändringsresan fortsätter. Vårt systemstöd måste därför vara flexibelt och utvecklingsbart, men också enkelt. Hos oss ska cirka 300 användare med spridning över hela landet kunna använda systemet dagligen. Hypergene är därför rätt val för oss”, säger Anders Nilsson, controllerchef på Sveaskog.

Konsultbolaget Kentor vann tillsammans med Hypergene upphandlingen som avser implementation av ny beslutsstödsplattform med stöd för budget och prognos. Plattformen är sammansatt av komponenter från Hypergene och Microsoft.

”Avgörande för den lösning som Sveaskog har valt är det starka stödet för Self service samt att den är enklare att förvalta än andra motsvarande lösningar”, säger Björn Leufstedt, beslutsstödsexpert på Kentor.

”Vi är väldigt glada och stolta över att ha fått Sveaskogs förtroende. Dessutom gläds vi åt att de värdesatte egenskaper som förmåga, utvecklingsbarhet och enkelhet. Det är ditåt marknaden för beslutsstöd går och det är där våra lösningar är som bäst”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban