Upphandlingsmyndigheten väljer Hypergene för verksamhetsstyrning

Nyhet: 2023-02-27

Efter ett avrop på Kammarkollegiets ramavtal valdes Hypergene för Upphandlingsmyndighetens verksamhetsstyrning. I lösningen får de stöd för verksamhetsplanering, uppföljning och analys av nyckeltal samt verksamhetsrapportering.

”Vi är väldigt glada för att Upphandlingsmyndigheten valde Hypergene. Vi ser att alltfler myndigheter strävar efter högre effektivitet i sin planering, uppföljning och rapportering – och att vi kan göra stor skillnad i deras arbete”, säger Urban Bucht som är VD på Hypergene

Upphandlingsmyndigheten ger stöd och vägledning inom offentlig upphandling och statsstöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder.  Upphandlingsmyndigheten bildades 2015 med syfte att stärka den strategiska betydelsen av offentlig upphandling. Myndigheten tog då vidare det arbete som tidigare drevs av Konkurrensverket och innan dess av Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet, Miljöstyrningsrådet och Vinnova. 

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban