Mälardalens högskola effektiviserar hanteringen av forskningsprojekt med Hypergene

Nyhet: 2021-12-14

Mälardalens högskola har tecknat avtal med Hypergene om en systemlösning för projektuppföljning. Applikationen ”Stöd till projekt” används för planering och kalkylering av forskningsprojekt samt uppföljning och prognostisering under projektets livstid – och är en del av Hypergenes lösning för lärosäten som idag används av ca 20 universitet och högskolor i Norden.

"Forskningsprojekten en stor del av vår verksamhet. Att kunna planera och följa upp projekten ekonomiskt är därför en viktig del i vår verksamhetsstyrning och en del i olika digitaliseringsprojekt inför vår resa att bli Universitet. Efter att ha imponerats av det vi sett av Hypergene hos andra lärosäten valde vi att titta närmare på lösningen och vi känner oss mycket nöjda med valet.”, säger Maria Söderman, ekonomichef på Mälardalens högskola.

”Vi är mycket glada att allt fler lärosäten i Norden väljer Hypergene som stöd för sin verksamhetsstyrning. Nu ser vi fram emot att genom både produkt och kompetens bidra till effektiva processer”, säger Peter Andersson, VD på Hypergene.

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban