Ny kund: Vårdförbundet

Vårdförbundet har slutit avtal om Hypergene® Beslutsstöd för att stödja sin verksamhetsplanering, ledning, uppföljning och styrning.

De vill genom Hypergenes verksamhetsanpassade system stödja sin budget- och prognosprocess, men också sin analys och uppföljning av ekonomi- och personalinformation. Man kommer också att följa  medlemsstatistik och viktiga nyckeltal för sina olika verksamhetsområde. Uppföljningen av nyckeltalen kommer att automatiseras och de återfinns dessutom i verksamhetsplanen. För användarna innebär detta att nyckeltal och data blir synliga och kan analyseras i portalen för verksamhetsstyrning.

personal-robin.jpg

Robin Askelöf

Chief Marketing Officer

+46 (0)707-98 00 60 Mejla Robin