Införande av Hypergene för kommuner och regioner

När du skall effektivisera ekonomi- och verksamhetsstyrningen med Hypergene finns vi där både som rådgivare och leverantör. Våra konsulter har lång erfarenhet från ett stort antal kommuner, regioner och införandeprojekt - både från flera av Sveriges största kommuner och regioner och från många mellanstora och mindre kommuner över hela landet.

Hypergene har konsulter som sätter sig in i er verksamhet och hjälper er att effektivt införa applikationerna. Vi har erfarenhet av införande i både små och stora kommuner och regioner. Införandet anpassas till respektive kunds förutsättningar och storlek.

Vi har idag nästan 80 kommun- och regionkunder.

Införandet av applikationerna är olika omfattande beroende på om interna processer måste utvecklas samtidigt med införandet. Ekonomiapplikationen är oftast mycket enkel att införa medan budget och prognos applikationen kräver mer arbete med processer och rutiner.

Införandeprocessen för respektive applikation delas normalt in i fyra tydliga steg:

  1. Uppstart och initial konfigurering
  2. Komplett konfigurering
  3. Kvalitetssäkring och acceptanstest
  4. Utrullning i organisationen

Hypergenes erfarna verksamhetskonsulter har erfarenhet från kommunal och regional verksamhet och kan råda er hur man bäst lägger upp hela verksamhetsstyrningen.

Våra tjänster kan därmed omfatta betydligt mer än enbart införande av applikationerna. Vår målsättning är att bidra till er verksamhetsutveckling på ett mycket konkret sätt. Detta slutar inte efter avslutat införande, utan vi är gärna ett kontinuerligt stöd i er verksamhetsutveckling.

Kundcase