Ny kund: Växjö Energi

Växjö Energi, VEAB, ville hitta ett effektivt systemstöd för sin ekonomiska uppföljning och budgetering.