Åland effektiviserar genom beslutsstödslösning från Hypergene

Efter en gemensam upphandling har hela Ålands offentliga sektor valt en beslutsstödslösning från Hypergene.

Med den nya lösningen kan samtliga kommuner, kommunalförbund och landskapet Åland effektivisera sina planerings- och budgetprocesser, samt även ges nya möjligheter till målstyrning. I nästa steg kan även mer avancerade funktioner för uppföljning och analys införas. Inledningsvis är det Ålands landskapsregering inklusive Ålands hälso- och sjukvård samt Mariehamns stad som tar lösningen i bruk.

"Vi ser stor potential i att effektivisera arbetssätten inom vår offentliga sektor. Här har Hypergene beprövade verktyg som redan gjort skillnad för svenska myndigheter, landsting och kommuner. Därför känns valet som något vi kan få stor nytta av både nu och i framtiden.", säger Conny Nyholm, finanschef, Landskapsregeringen.

"Det är med stor glädje vi välkomnar det offentliga Åland som ny kund. Det är å ena sidan en mycket ovanlig kund med egen flagga, frimärke, registreringsskyltar och toppdomän. Å andra sidan är det en verksamhet som vi känner väl genom ett stort antal kunder i Sverige med liknande utmaningar. Dessutom har vi redan en lokal förankring genom kunderna PAF och Viking Line.", säger Per Hidenius, VD på Hypergene.

Åda AB ägs av det offentliga Åland och är den upphandlande enheten. Avtalstiden tecknas på sex år med option på ytterligare fyra år. Det beräknade värdet på upphandlingen uppgår till 700 000 euro för avtalsperioden.