Ytterligare fem kommuner väljer Hypergene för att effektivisera sin verksamhetsstyrning

Under det senaste halvåret har ytterligare fem kommuner valt Hypergene som leverantör av systemstöd för verksamhetsstyrning. I samtliga fall är målet att effektivisera sin planering, uppföljning och analys samt att skapa bättre beslutsunderlag för cheferna i vardagen. För flera av kommunerna har valet av Hypergene handlat om att byta till en lösning som binder ihop verksamhetsstyrningen i ett samlat verktyg.

Fler än 80 av Sveriges kommuner använder Hypergenes kommunanpassade applikationer, däribland såväl flera av Sveriges största som mellanstora och mindre kommuner. De fem kommuner som tillkommit nyligen är:

Luleå kommun, som valt en helhetslösning med applikationer för verksamhetsplanering, verksamhetsrapportering samt ekonomi- och personaluppföljning. Dessutom ersätter de tidigare systemstöd för målstyrning respektive analys med applikationer från Hypergene.

”Vi såg stora värden i att Hypergene kunde erbjuda en så heltäckande lösning. Det gör att vi kan ta ett grepp om hela verksamhetsstyrningen för beslutsfattare på alla nivåer. Att chefer och användare bara behöver använda ett samlat och sammanhängande system för alla de olika delarna skapar dessutom i sig effektivitet och enkelhet”, säger Emma Breheim, biträdande stabschef på Luleå kommun.

Mora kommun, Orsa kommun och Älvdalen kommun, som genom en gemensam upphandling valt Hypergene för verksamhetsplanering, verksamhetsrapportering, budget och prognos, samt ekonomi- och personaluppföljning. Även dessa kommuner ersätter tidigare systemstöd för målstyrning respektive analys med applikationer från Hypergene

Uppvidinge kommun, som implementerat applikationer för verksamhetsplanering, ekonomi- och personaluppföljning, nyckeltalsanalys och verksamhetsrapportering.

De fem nya kommunkunderna kommer tätt inpå ett antal fler kommuner som valt Hypergene under det senaste året. Till listan kan även läggas bland annat Stockholms stad och kommunerna Köping, Arboga och Kungsör.

”Vi är väldigt glada över att så många kommuner väljer oss som leverantör. Det visar att vi på riktigt gör skillnad inom området ekonomi- och verksamhetsstyrning för svenska kommuner. Det gäller inte minst inom området budgetsystem och att skapa nya förutsättningar för ekonomisk planering och kontroll. Vi ser dessutom att många värdesätter möjligheten att kunna integrera och kombinera den ekonomiska styrningen med mål- och kvalitetsstyrning”, säger Urban Bucht, VD på Hypergene.