Västkustkommuner effektiviserar verksamhetsstyrningen

Hypergene har på kort tid tecknat avtal om nytt beslutsstöd med tre kommuner på västkusten: Tjörn, Stenungsund och Varberg. De tre nya kunderna har gemensamt att systemet ska vara ett stöd för verksamhetsansvariga i deras arbete med att styra, följa upp och utveckla kommunens olika verksamheter.

”Vi har efter en lång utvärdering valt Hypergene som plattform för verksamhetsstyrning. De har en effektiv och beprövad lösning för kommuner och stor erfarenhet av integrationer med många kommunala system”, säger Anette Oscarsson, sektorchef för Stenungsunds kommun.

Varbergs kommun siktar på att snabbt erbjuda 400 användare Hypergenes lösningar inom områdena uppföljning och analys samt målstyrning.

”Vi ser stor potential i att frigöra tid för medarbetarna så att de kan ägna sig åt analys och att agera utifrån slutsatser, snarare än ta fram uppgifter, statistik och resultat från olika verksamhetssystem. Dessutom vill vi säkerställa en effektiv styrning och uppföljning av verksamheten i stort”, säger Ingrid Halvorsen, systemutvecklare på Varbergs Kommun.

Magdalena Patriksson, projektledare på Tjörns kommun, tillägger att det var viktigt att välja ett system som snabbt kan leverera värde för organisationen.

”När vi valde mellan olika alternativ var användarvänligheten en viktig faktor, det skulle vara enkelt för våra chefer att börja använda och se nytta av det nya ledningssystemet.”

Avtalen med de nya kommunkunderna omfattar mjukvara/licenser för nyttjande av ledningssystemet samt konsulttjänster för design, konfigurering, införande, utbildning, utveckling och anpassning samt support och underhållsavtal.

”Vi har en stark utveckling i Göteborgsregionen, vilket vi gläds mycket åt. Många nya kunder både inom privat och offentlig sektor, liksom flera nya medarbetare. Att få dessa tre kommunkunder är förstås väldigt glädjande”, säger Magnus Staxäng som är ansvarig för region väst hos Hypergene.