Videoarkiv

I olika korta filmer kan du lära dig mer om hur din ekonomi- och verksamhetsstyrning kan förbättras med hjälp av Hypergene. Presentationerna är filmade från intervjuer och i anslutning till seminarier.

Startsida för filmen om Hypergens verksamhetsstyrning.

Hypergene på 3 minuter

Studier visar att nio av tio organisationer, i större eller mindre utsträckning, misslyckas med att genomföra sin strategi. Bland utmaningarna finns oklara mål, överväldigande informationsmängder och komplexa IT-system som ofta fyller isolerade och skilda funktioner. Resultatet blir att ledningsgrupper och medarbetare saknar en gemensam och relevant helhetsbild av såväl strategier, mål och riktning som läget just nu.

Är din organisation en av dem? I så fall rekommenderar vi "Hypergene på tre minuter" där vi visar hur ett bra beslutsstöd kan göra så att din organisation lyckas med sitt strategigenomförande.

Hypergene produktdemo på 10 minuter

Intresserad av att se mer av Hypergenes molnbaserade produkt? I den här filmen får du en snabb och övergripande genomgång av de mest centrala delarna.

Hypergene i Almedalen

Hypergene deltog i Almedalen med ett framåtblickande seminarium där experter diskuterade framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Vi modererade och ställde frågor till paneldeltagare såsom föreläsaren Ari Riabacke, Svenska Spels vd Patrik Hofbauer, Chefs vd och chefredaktör Cissi Elwin och Västerås stads ekonomidirektör Anette Ömossa.

I detta lunchseminarium tog vi oss an dessa frågor genom i ett samtal där vi blandade akademi och forskning med praktik, trender och framtidsspaningar.

Verksamhetsrapportering

De flesta organisationer producerar regelbundet rapporter där data från olika källor ska samordnas med analyser gjorda av nyckelpersoner runt om i organisationen. Det kan vara månadsrapporter, delårsrapporter, årsredovisningar och kvalitetsrapporter.

Att ta fram dessa rapporter förutsätter ofta att man klipper ut tabeller och diagram från olika system och klistrar in dem i dokument där man sedan får formatera om data för att få ett enhetligt och korrekt utseende. Därefter mejlas dokumenten ofta fram och tillbaka i organisationen i flera olika versioner. Detta är tidsödande och skapar lätt fel - vi visar hur man kan effektivisera arbetet med verksamhetsrapportering genom en rad funktioner, mallar och lösningar.

Applikationer inom vård- och omsorgsområdet

Intresset för systemlösningar inom vård- och omsorgsområdet ökar kraftigt. Bakgrunden är att många kommuner står inför stora utmaningar inom såväl kostnadsutveckling som kvalitetskontroll. Det aktualiserar frågor som rör resurser, planering, genomförande, uppföljning och effektivisering.

Hypergene har tillsammans med ett flertal kommuner utvecklat kommunspecifika lösningar för olika verksamheter inom vård- och omsorgsområdet. Vi erbjuder bland annat färdiga webbapplikationer som möter de behov som finns inom individ- och familjeomsorg respektive hemtjänst.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Att lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 kräver i regel en tydlig struktur och ett synligt ansvar ute i verksamheterna. Många organisationer efterfrågar möjligheter att dra nytta av digitalisering inom just detta område och här kan Hypergene vara till stor hjälp. Med hjälp av smarta funktioner som t.ex. årshjul, planer, riskanalys, åtgärder, verksamhetsrapportering och integration mot processkartor erbjuder Hypergene en mycket kraftfull applikation.

I den här filmen på ca 13 minuter går vi igenom bakgrunden till SOSFS 2011:9. Vi sammanfattar ett införande i tre övergripande steg och avslutar med en praktisk demonstration av funktioner och nyttoeffekter.

Bild på skärm om inköpsanalys.

Hypergene Inköpsanalys på 10 minuter

Med Hypergene får du en effektiv och webbaserad lösning för planering, uppföljning och analys. Den senaste nyheten Inköpsanalys ger dig dessutom ett nytt och effektivt sätt att följa verksamheternas inköpsmönster och avtalstrohet. Det blir också enkelt att kontinuerligt få ut informationen till alla chefer och beslutsfattare.

Den här korta filmen ger dig de största vinsterna, sammanfattade på tio snabba minuter.

Koll på kommunens utveckling

Koll på kommunens utveckling genom nyckeltal och jämförelser

Inspelning från seminarium: Per Törnvall, ekonomidirektör i Uppsala kommun samt Anders Norrlid kanslichef på Rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA) vägledde i hur du får nyckeltal och jämförelser att bidra till positiv förändring och utveckling. Hypergene beskrev dessutom delar av den lösning som möjliggjort tillgången till nyckeltal inom Uppsala kommun.

Hur står du dig mot Sveriges 500 största företag?

Hur står du dig mot Sveriges 500 största företag? Inkl. översikt av Hypergene.

Webinar om företags förbättringspotential inom centrala styrprocesser. Webinaret utgår från en ny undersökning bland beslutsfattare inom ekonomi- och finansfunktionerna hos Sveriges 500 största företag. I presentationen ger vi även en överblick av Hypergenes produkt och de värden vi erbjuder våra kunder.

Skärmbild Martin Carlsson Wall

Att styra och driva förändringsprocesser

Martin Carlsson-Wall, ekonomie doktor, Handelshögskolan i Stockholm inspirerar och berättar om vad den senaste forskningen inom ekonomi- och verksamhetsstyrning visar.

Torbjörn Frank om att arbete med strategisk styrning.

Att arbeta med strategisk styrning

Torbjörn Frank, affärsansvarig på Hypergene, berättar om strategisk styrning och vilka värden som finns för en organisation att arbeta med Hypergene inom detta område.

Hypergenes erbjudande för skola.

Hypergenes erbjudande för skola

Ulf Atles, verksamhetskonsult på Hypergene, berättar om Hypergenes erbjudande inom skolområdet och värdet för rektorer och förvaltningsledning.

Växel: +46 (0)40-661 10 00