Videoarkiv

I olika korta filmer kan du lära dig mer om hur din ekonomi- och verksamhetsstyrning kan förbättras med hjälp av Hypergene. Presentationerna är filmade från intervjuer och i anslutning till seminarier och webinars.

Om Hypergene

Hypergene på 3 minuter

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd och verksamhetsstyrning – med en molnbaserad lösning för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en högre nivå av prestation och effektivitet.

dator hypergene kruka

Videodemo på 10 minuter

Intresserad av att se mer av Hypergenes molnbaserade lösning? I den här videon får du en snabb och övergripande genomgång av de mest centrala delarna.

man vid dator

Kommunal budget: Förbättra dina budget- och prognosprocesser

I den här videon får du på lite drygt 10 minuter en överblick av hur Budget och-prognosapplikationen är uppsatt för kommuner och vilka värden som skapas.

verksamhetsrapportering med hypergene

Verksamhetsrapportering

De flesta organisationer producerar regelbundet rapporter där data från olika källor ska samordnas med analyser gjorda av nyckelpersoner runt om i organisationen. Det kan vara månadsrapporter, delårsrapporter, årsredovisningar och kvalitetsrapporter. I den här videon får du veta hur du kan effektivisera arbetet med verksamhetsrapportering genom en rad funktioner, mallar och lösningar.

SOSFS_edited.jpg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

I den här filmen på 13 minuter går vi igenom bakgrunden till SOSFS 2011:9. Vi sammanfattar ett införande i tre övergripande steg och avslutar med en praktisk demonstration av funktioner och nyttoeffekter.

Peter Andersson Hypergene

Peter Andersson

VD

+46 (0)739 78 81 59 Mejla Peter