Videoarkiv

I olika korta filmer kan du lära dig mer om hur din ekonomi- och verksamhetsstyrning kan förbättras med hjälp av Hypergene. Presentationerna är filmade från intervjuer och i anslutning till seminarier och webinars.

Video Hypergene På 3 Minuter

Hypergene på 4 minuter

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd och verksamhetsstyrning – med en molnbaserad lösning för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en högre nivå av prestation och effektivitet.

Video Hypergene På 10 Minuter

Videodemo på 7 minuter

En 7 minuters video om hur du kan planera smartare och fatta bättre beslut genom en molnbaserad lösning för digitaliserad verksamhetsstyrning.

Video Verksamhetsrapportering

Verksamhetsrapportering

De flesta organisationer producerar regelbundet rapporter där data från olika källor ska samordnas med analyser gjorda av nyckelpersoner runt om i organisationen. Det kan vara månadsrapporter, delårsrapporter, årsredovisningar och kvalitetsrapporter. I den här videon får du veta hur du kan effektivisera arbetet med verksamhetsrapportering genom en rad funktioner, mallar och lösningar.

Video Kommunal Budget

Kommunal budget: Förbättra dina budget- och prognosprocesser

I den här videon får du på lite drygt 10 minuter en överblick av hur Budget och-prognosapplikationen är uppsatt för kommuner och vilka värden som skapas.

Video Ledningssystem För Systematiskt

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

I den här filmen på 13 minuter går vi igenom bakgrunden till SOSFS 2011:9. Vi sammanfattar ett införande i tre övergripande steg och avslutar med en praktisk demonstration av funktioner och nyttoeffekter.