Agenda 2030 för kommuner och regioner

Agenda 2030 utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och innebär i många fall ett digert arbete för verksamheter inom offentlig sektor. För att underlätta arbetet kan du använda Hypergenes applikation som kopplar samman kommunens mål och nyckeltal med de nyckeltal som enligt RKA kopplas till de 17 globala målen.

Det gör att kommunen på ett effektivt sätt kan planera och prioritera aktiviteterna. Applikationen gör det dessutom enkelt att kommunicera och rapportera arbetet till sina intressenter.

Kommuner O Regioner Agenda 2030 V3

I den lättanvända applikationen presenteras relevant information både per mål och sammanfattat  vilket gör att användare med olika nivåer av domänkunskap enkelt kan läsa och arbeta med informationen. 

I applikation finns smidiga funktioner för att planera och följa upp mål, aktiviteter och nyckeltal med koppling till Agenda 2030​. Via vår nyckeltalslösning hämtas samtliga nyckeltal från Kolada som RKA har klassat som Agenda 2030-relaterade mål. 

Dessa presenteras därefter på ett överskådligt sätt så att organisationen får överblick på hur arbetet framskrider och hur kommunen valt att styra mot Agenda 2030. Genom lättarbetade mallar kan arbetet omsättas i rapporter som kan användas i kommunens externa kommunikation. 

För de organisationer som redan har uppsatta mål, nyckeltal och aktiviteter i sina verksamhetsplaner kan dessa återanvändas i arbete med Agenda 2030. Det är också möjligt att mäta sig mot andra kommuner och regioner som arbetar med samma nyckeltal.

Kundcase