Forsen Projekt effektiviserar styrningen med Hypergene

Projekt- och byggledningsföretaget Forsen Projekt har valt en komplett beslutsstödslösning från Hypergene.

Lösningen ska bidra till att effektivisera budget- och prognosprocesserna, hur organisationen följer upp verksamheten genom analys- och rapporteringsmöjligheter samt hur de arbetar med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

”Forsen Projekt är ett företag som växer och utvecklas i snabb takt. För att säkerställa proaktivitet och att vi investerar energi och resurser rätt behövs bästa förutsättningar för styrning, analys och uppföljning. Där blir Hypergene ett värdefullt verktyg för oss.”, säger Bengt Johansson, VD på Forsen Projekt.

Tidigare har Forsen Projekt arbetat med olika källsystem och komplexa excellmodeller vilket gjort att tempo och helhetssyn blivit lidande. Med beslutsstödet från Hypergene ska datakvaliteten bli bättre, mer lättåtkomlig och möjliggöra nya arbetssätt.

”Ett beslutsstöd ska inte bara presentera information, det ska säkerställa att vi som företag blir bättre på att göra rätt saker. Hypergene ska bidra till nya insikter, mer engagemang i organisationen och i förlängningen att vi skapar mer affärsnytta. Vi har dessutom en aggressiv tidsplan tillsammans med ett projekt som inleds i augusti och ska resultera i en färdig lösning i början av november”, säger Karin Wallenbert, CFO på Forsen Projekt.

Forsen Projekt är ett projektledningsföretag. De arbetar med traditionell bygg- och projektledning men är även specialister på CM (Construction Management). Företaget utnämndes till Sverige 8:e bästa arbetsplats i Sverige och Europas 25:e bästa när årets vinnare korades av Great Place to Work Institute den 19 mars respektive 4 juni, 2015.

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban